← Altres notícies

Els aspirants a resident coneixen el nostre model docent

Una vintena de graduats en Medicina i Infermeria van participar, el 10 d’abril, en la jornada de portes obertes per conèixer de primera mà el model de formació sanitària especialitzada del CHV i els espais on es podrien formar com a especialistes.

Durant la presentació inicial, la cap d'estudis, Dra. Susanna Vilaseca, va fer èmfasi en el compromís i la proximitat de tot l'equip de professionals del Consorci Hospitalari de Vic (CHV): "Els residents formen part de l'equip des del primer dia i treballar en un centre on tothom et coneix té avantatges i permet un millor acompanyament durant tota l'etapa formativa". Les dimensions del CHV faciliten que els residents comencin a fer assistència molt aviat i, així, adquireixen habilitats amb rapidesa, alhora que poden veure un rang de patologies habituals molt ampli. Un altre aspecte que es va posar en valor va ser el conveni amb la Universitat de Vic, que facilita als residents prendre part d'alguna de les línies de recerca que s'hi desenvolupen.

Per últim, tutors de les diverses especialitats, juntament amb residents, van realitzar entrevistes personalitzades i una visita guiada per les instal·lacions de l'Hospital Universitari de Vic. Per la seva part, les Unitats Docents de l'ICS Catalunya Central i d'ACEBA van explicar als futurs especialistes interessats en Atenció Familiar i Comunitària el model de formació que desenvolupen de forma conjunta entre el CHV i diversos ambulatoris d'Osona.

9 especialitats i 22 places

Al Consorci oferim Formació Sanitària Especialitzada en nou especialitats: set mèdiques i dues infermeres. Aquest 2019, oferim 22 places en total:

  • Cirurgia General (1)
  • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (1)
  • Geriatria (2, conjuntes amb la FHSC)
  • Medicina Interna (1)
  • Psiquiatria i Salut Mental (1)
  • Infermeria obstetricoginecològica (llevadores) (2)
  • Atenció Familiar i Comunitària (14, conjuntes amb l'ICS i ACEBA)