← Altres notícies

El Consorci Hospitalari de Vic avança en l’aplicació del seu Pla d’Igualtat

El Consorci Hospitalari de Vic va organitzar aquest dilluns un acte destacat del seu Pla d’Igualtat amb la presència d’un centenar de professionals, tant de la pròpia organització com d’altres centres assistencials catalans i que va tenir de convidat especial Francesc Torralba. L’acte el va obrir el director de Recursos Humans del CHV, Joan Buxaderas, que va remarcar l’acció decidida per implementar accions d’igualtat al conjunt de la plantilla. En aquest sentit, el CHV és de les organitzacions que van a l’avançada pel que fa a la igualtat de gènere, amb un pla vigent des de l’abril del 2008.

En el decurs d’aquest acte el filòsof, teòleg i escriptor Francesc Torralba, va pronunciar una conferència sobre la igualtat de gènere. Va remarcar que un índex de qualitat d’una empresa o organització és el d’igualtat. L’escriptor va parlar dels orígens del terme, que els trobem en la Grècia clàssica i va repassar-ne l’evolució fins als nostres dies.
Per Torralba hi ha alguns obstacles o barreres que s’han de combatre per tal d’enfortir i potenciar la igualtat. Per exemple va parlar de la confusió que hi pot haver entre igualtat en dignitat (respecte pels drets de les persones) i igualitarisme (no tenint en compte les diferències individuals de cada persona). També ens podem trobar obstacles com els prejudicis sexistes, les pors, suspicàcies, les tradicions tancades o el ressentiment. Per a Francesc Torralba tot això s’ha de combatre fomentant polítiques de potenciació d’equitat i fent-ne pedagogia per tal d’evitar gelosies i lluites internes que farien retrocedir la bona marxa de la igualtat de gènere en la societat.