← Altres notícies

L'Hospital Universitari, la Clínica de Vic i Osona Salut Mental seran "equipaments culturals"

L'Ajuntament i el Consorci Hospitalari de Vic signen un conveni per programar activitats artístiques obertes a la ciutadania en els centres sanitaris i per acostar l'art a pacients, usuaris i professionals.

L'Art és un aliat a l'hora de promoure la salut i el benestar emocional, doncs permet expressar de maneres molt diverses les vivències, emocions, preguntes i incerteses que acompanyen tot procés d'emmalaltir. Un procés que cadascú viu de manera única, subjectiva i intransferible.

Sota aquesta premissa, el Consorci Hospitalari de Vic -com a institució promotora de la salut i el benestar- i l'Ajuntament de Vic -des de la seva llarga tradició en la promoció i gestió cultural-, han signat el conveni de col·laboració "Art i Salut" per impulsar iniciatives uneixin aquestes dues disciplines.

La col·laboració entre ambdues institucions va ser ratificada a la Junta de Govern de l'Ajuntament d'aquest dilluns i es concreta en tres àmbits:

  • Els centres i instal·lacions del Consorci tindran la consideració d'equipaments culturals municipals perquè, de manera programada, puguin acollir activitats adreçades tant als seus usuaris com a la població en general.
  • Incorporar en l'activitat terapèutica diària aquelles tècniques i manifestacions artístiques que, degudament contrastades amb estudis científics, han evidenciat resultats satisfactoris en la millora de la salut i el benestar dels pacients.
  • Promoure el "consum cultural" com un valor i un element de benestar personal tant entre els professionals del CHV, com entre aquells pacients i usuaris que el seu context ho permeti.

Per què l'art ha de ser present en un hospital?

Els beneficis de l'art en la salut
Cada vegada hi ha més evidències que confirmen la relació entre les diverses manifestacions artístiques i la salut i el benestar emocional de les persones. És en aquest context que, en els darrers anys, estan sorgint diverses formes i iniciatives per apropar art i salut, tant en institucions sanitàries nacionals com internacionals.

Apropar-se a la comunitat
La progressiva tecnificació dels hospitals pot portar, en alguns casos, a distanciar-se de la vessant humanista que tota institució assistencial ha de tenir. Alhora, els centres sanitaris d'avui tenen una dimensió cada vegada més comunitària, en què assumeixen també un paper proactiu com a promotors de la salut de la població. Per aconseguir aquesta proximitat amb la població a la que donen servei, es fa necessari impulsar activitats que els permetin relacionar-se amb el seu entorn més immediat i col·laborar amb el teixit social -i també cultural- del que formen part.

Programa de prescripcions culturals a Vic

La prescripció social és un procés a través del qual un pacient i el professional sanitari o social que l'atén identifiquen junts alguna activitat que ja s'estigui fent al municipi perquè aquesta persona hi participi: tasques de voluntariat, apuntar-se a una coral, rebre classes de pintura, lectura o ceràmica, sortir a caminar en grup...
 
L'objectiu és augmentar la participació dels pacients en activitats de la comunitat per reduir l'aïllament social, afavorir una salut mental positiva i millorar la seva qualitat de vida. Alhora, també es busca reduir la prescripció inadequada de psicofàrmacs i l'alta freqüentació dels serveis d'Atenció Primària.
 
A Vic, a través de la Taula de Salut Comunitària -de la que formen part experts de 16 serveis d'àmbit local i comarcal- s'estan identificant els recursos (entorns, equipaments o persones) que donen salut i benestar a les persones o als grups d'una comunitat. La finalitat és comptar amb la seva col·laboració: una implicació necessària perquè els professionals de la salut puguin disposar d'un ampli ventall de possibilitats per a la prescripció social. Com més ampli sigui aquest teixit de recursos i d'actius, més acuradament es pot fer la prescripció social.

Un exemple d'aquesta col·laboració és el protocol que s'ha creat amb els Centres Cívics de Vic, gràcies al qual els metges de capçalera poden prescriure als seus pacients els tallers i activitats culturals que s'hi duen a terme. Les activitats dels centres cívics també s'incorporen cada trimestre al Mapa d'Actius i Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a recurs obert per a tots els professionals de la salut.