← Altres notícies

Així contribuïm a millorar la qualitat de l'aire

La lluita contra la contaminació de l'aire és el tema central del Dia Mundial del Medi Ambient 2019, que se celebra aquest 5 de juny. Si bé l'activitat del CHV té poc impacte en l'alteració de l'aire, contínuament impulsem millores a les instal·lacions per reduir la nostra petjada de carboni.

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle del CHV estan directament relacionades amb el consum d'electricitat (il·luminació, aparells d'informàtica i ofimàtica, equips mèdics i aparells de refrigeració) i gas natural (calefacció, aigua calenta sanitària i cuina).

Per reduir l'impacte de l'activitat, al CHV incorporem criteris d'eficiència energètica en totes les zones reformades dels nostres centres, amb climatització per sectors, lluminàries de baix consum i detectors de presència, així com aparells i sistemes de climatització més eficients.

Un problema global

Només el 8% dels habitants del món respiren aire net i prop de 7 milions de persones moren prematurament cada any a causa de l'exposició a alts nivells de contaminació. L'aire contaminat li costa a l'economia global 5 bilions de dòlars cada any en despeses en assistència social i s'estima que la contaminació per ozó pot reduir el rendiment dels cultius bàsics un 26% el 2030.

Quins consells podem tenir en compte per reduir la contaminació de l'aire?

  • Viatjar amb transport públic, compartir cotxe o anar amb bicicleta o a peu.
  • Canviar un vehicle de combustió per un vehicle híbrid o elèctric.
  • Apagar el motor del cotxe quan estigui parat.
  • Reduir el consum de carn i productes làctics per reduir les emissions de metà de la ramaderia.
  • Separar la fracció orgànica perquè se'n pugui fer compost.
  • Apagar els llums i aparells electrònics quan no els fem servir.
  • Triar aparells, equips i sistemes de climatització d'alta eficiència.
  • Utilitzar pintures no tòxiques.