← Altres notícies

La Diada Infermera del CHV posa en valor el coneixement i el talent de les seves infermeres

El CHV va celebrar aquesta setmana la Diada Infermera 2019, una trobada que va servir per compartir coneixement i posar en valor la feina i el talent de les infermeres del Consorci.

Més d'una quinzena d'infermeres van presentar les principals novetats sobre els protocols i procediments utilitzats pels professionals de Cures del Consorci elaborats o actualitzats durant l'any 2018. Es van parlar de cures bàsiques (boca, ulls, orelles) i de qüestions com la implantació subcutània de catèters, l'aspirat gàstric, teràpia d'alt flux, delírium, aïllament de contacte, valoració funcional, desescalada emocional, triatge sar/meta, decúbit pro, transfusió d’hemoderivats, marcatge d’ostomies, diàlisi peritoenal domiciliària, detecció precoç del càncer de mama i administració de medicaments a domicili amb bomba de perfusió contínua o intermitent.

La directora de Cures, Mireia Subirana, va destacar la importància de tots aquests protocols ja que "són l'eina necessària per tal que el coneixement guiï la pràctica infermera, garanteixen l'homogeneïtzació de l'atenció i, alhora, l'aplicació individualitzada en el marc de l'atenció centrada en el pacient". 

La Dra. Subirana també va engrescar a les infermeres a seguir-se formant a través d'estudis oficials per seguir avançant en el coneixement: "En l'actualitat, les infermeres ja no tenen sostre acadèmic", va subratllar. Així mateix, va animar-les a seguir desenvolupant el seu talent mitjançant l'oferta d'Itineraris Formatius del CHV.