← Altres notícies

El Consorci Hospitalari de Vic tindrà una consulta especialitzada per detectar la predisposició genètica  al càncer

El Consorci Hospitalari de Vic i l’Associació Osona Contra el Càncer han signat un conveni de col•laboració per dotar a la comarca d’una consulta especialitzada de Consell Genètic (UCG). La finalitat d’aquesta consulta serà la d’atendre pacients i famílies amb sospita de predisposició hereditària de càncer.

Als pacients se’ls facilita informació sobre la probabilitat de presentar algun càncer, dels mètodes de diagnòstic precoç i de prevenció. El programa inclou una avaluació personalitzada que permet aplicar l’estratègia més adequada en cada cas i, si s’escau, s’indica un estudi genètic. En funció de la història familiar del pacient  es donen unes recomanacions individualitzades per a la prevenció i el diagnòstic precoç del càncer. La consulta dependrà funcionalment de la unitat d’oncologia que serà qui derivarà les persones candidates a realitzar consell i es preveu que en fase posterior i de forma progressiva ho puguin fer altres especialitats i atenció primària .
Es calcula que entre un 5 i un 10% de la pràctica totalitat de càncers tenen una base genètica i per això és tant important poder seguir algunes pautes per tal de poder prevenir o, en tot cas, minimitzar l’impacte de la malaltia.
Fins ara els pacients del CHV considerats d’alt risc es derivaven a la Unitat de Consell  Genètic de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de Girona. A partir d’aquest conveni es disposarà de l’esmentada consulta pròpia amb tots els avantatges que això suposa, tant des del punt de vista assistencial i de comoditat pel pacient, que s’estalvia desplaçaments, com també de la recerca. A més, l’activitat del Consell Genètic actuarà en coordinació amb l’ICO de Girona, que actuarà com a unitat de referència especialitzada.