← Altres notícies

La Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu estrena nou espai web

El portal, que s'ha posat en marxa aquest mes d'agost, posa a l'abast d'usuaris i familiars tota la informació sobre la Fundació, els seus centres i els serveis que ofereix.

La Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu ha renovat el seu espai web amb la voluntat de fer més accessibles els serveis que ofereix a la ciutadania. El nou portal posa a l'abast d'una manera clara, senzilla i entenedora tota la informació tant d'àmbit hospitalari com d'atenció a la dependència: què cal saber abans d'ingressar, com accedir a una plaça residencial o de centre de dia... a més de resoldre els principals dubtes i qüestions que pregunten els usuaris.

El web www.hospitalmanlleu.com és una eina orientada a la utilitat pràctica per dinamitzar la relació amb les diferents persones que tenen relació amb la institució: usuaris i familiars, però també entitats i associacions, professionals d'altres centres, estudiants i voluntaris. Alhora, el web permet conèixer la història de la Fundació i el seu rol actual, a més de potenciar les diferents iniciatives de col·laboració: des dels Amics de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, passant pels programes de voluntariat o el programa de beques del Centre de dia Josep Roqué.

A nivell formal, és un web 100% accessible i amb un disseny responsiu que s'adapta per facilitar la seva consulta des de qualsevol dispositiu i format de pantalla.

Amb disseny i estructura renovada, el nou portal pretén aconseguir que els ciutadans trobin de forma fàcil i intuïtiva la informació que busquen, mostrant de forma clara què és la Fundació, quins serveis presta i com accedir-hi.

Més informació