← Altres notícies

L’Aliança Estratègica C17 celebra la seva III Jornada d’innovació

Amb el lema "Serveis assistencials en xarxa. Sumem pel ciutadà", Vic ha acollit la trobada anual per compartir els avenços i propostes del model col·laboratiu que estem desplegant entre l’Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Hospitalari de Vic i els hospitals de Granollers, Sant Celoni i Mollet.

La III Jornada d’innovació de l’Aliança Estratègica C17 ha comptat amb la presència d'Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), que en la seva intervenció ha destacat la importància d'aquest model assistencial de treball col·laboratiu, que combina el focus en la ciutadania amb la visió territorial, posant en valor els coneixements dels professionals. També ha destacat que aquest tipus de xarxes han d'acabar incorporant atenció domiciliària, primària i atenció intermèdia a l'especialitzada.

A la taula central s'han presentat els avenços compartits al voltant del pacient cardiovascular, neurològic i oncohematològic i ha estat moderada per Xènia Acebes, directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del CatSalut. Els referents dels diferents grups han compartit la millora dels circuits bidireccionals en patologia valvular, la proposta de reordenament de processos neurològics complexos, l'impacte de la diagnosi molecular en l'atenció oncològica o l'estat actual del projecte de centre d'oncologia radioteràpica (Hospital Clínic - Vallès Oriental - Osona).

En el marc de la jornada s'ha lliurat el premi Roche al projecte d'innovació "Desenvolupament d'una plataforma web com a suport al projecte de Farmàcia Ambulatòria compartida entre Serveis de Farmàcia de la C-17" que contribuirà a assolir els nostres reptes.

L’aliança busca oferir a la ciutadania l'atenció més adequada en el servei més idoni: sumant coneixement i recursos humans i tecnològics, cercant eficiències i aprofitant el potencial de treballar plegats

Sumar per al ciutadà

L’any 2015 es va subscriure el conveni marc de col·laboració entre l'Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Sanitària Mollet, la Fundació Asil Hospital de Granollers i la Fundació Hospital de Sant Celoni amb l'objecte d'establir una aliança estratègica en matèria de gestió assistencial de la salut, amb una població de referència aproximada d'un milió i mig de persones.

Aquest conveni compta amb el suport institucional del Servei Català de la Salut, que en el seu Pla d'acció compta amb la línia 11, dedicada a alinear les organitzacions als objectius del sistema sanitari, amb el foment d'aliances estratègiques que assegurin una visió territorial de conjunt i l'escalabilitat en la prestació de serveis sanitaris.