← Altres notícies

Els alumnes de tercer de Medicina comencen les pràctiques clíniques

A partir d'aquest dimarts 15 d'octubre i fins al 27 de novembre, quinze alumnes de tercer curs de Medicina de la UVic-UCC faran les pràctiques clíniques a l'Hospital Universitari de Vic i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu.

Seran sis setmanes de pràctiques intensives de tipus generalista (patologia general) durant les quals l'alumne s'integrarà plenament en el dia a dia d'un servei o unitat dels centres. En el cas de l'HUV, dotze futurs metges rotaran per Medicina Interna, Cardiologia, Pneumologia, Unitat Geriàtrica d'Aguts, Nefrologia i Cirurgia. A l'HSJM, seran tres els alumnes que es formaran mitjançant la valoració dels pacients de la Unitat de Convalescència.

L'HUV i l'HSJM, com tots els centres que participen en la formació, compten amb un "referent de docència", responsable de coordinar les pràctiques al centre, que a Vic serà la Dra. Maria Viñolas i a Manlleu, el Dr. Antoni Casals. A més, cada centre també comptarà amb una sèrie de "col·laboradors docents" que guiaran l'estada dels alumnes i "professionals de suport a les pràctiques" que participaran de manera puntual en la docència.

Com a guia per a la docència, hi ha un "portafoli" que és un document que especifica els resultats d'aprenentatge i les competències que haurà d'adquirir l'alumne, com per exemple, aprendre a fer una història clínica; l'exploració física; reflexió i judici clínic; comunicació amb el pacient; entre d'altres.

Adaptació d'espais per a la Unitat Docent

A l'Hospital Universitari de Vic, s'han habilitat diversos espais perquè en puguin fer ús els alumnes de pràctiques. Els espais de la Unitat Docent s'ubicaran a la planta baixa de l'edifici, al passadís paral·lel al d’Oncologia, on fins ara hi ha Gestió de Professionals de Cures i les Cap d’Unitat de Cures, que passaran a la planta 2.1 i a Hospitalització, respectivament.

A Manlleu, l'espai previst per a la docència és el dedicat pròpiament a l'activitat assistencial, però els alumnes també tindran a la seva disposició, en cas de necessitat, la sala polivalent de treball de la planta baixa, que està equipada amb diversos ordinadors.

Més informació