← Altres notícies

L’HUV estrena un mamògraf amb més capacitat diagnòstica i menys radiació

El Consorci Hospitalari de Vic acaba de posar en marxa un nou mamògraf que disminuirà la radiació que rep la pacient i guanyarà en nitidesa i resolució de la imatge, fet que permetrà millorar la capacitat diagnòstica. L'aparell substitueix el que hi havia fins ara a l'Hospital Universitari de Vic.

El nou mamògraf ha estat finançat per la Fundació Amancio Ortega que, a través del CatSalut, ha facilitat la renovació d'aparells d'alta tecnologia contra el càncer en diversos hospitals públics catalans.

Durant el mes d'octubre, s'ha instal·lat i posat en marxa l'aparell, s'ha format als tècnics i radiòlegs que l'utilitzaran i s'ha remodelat l'espai de treball i la il·luminació de la sala de mamografies.

L'aparell incorpora noves i millors prestacions

Es tracta d'un mamògraf amb tecnologia digital directa de la marca Fujifilm que permet crear imatges d'alta definició i tridimensionals. Incorpora dues noves prestacions que l'actual aparell no tenia, com la tomosíntesis i l'estereotàxia, que milloren la capacitat diagnòstica.

  • La tomosíntesi permet estudiar la mama per capes

La mamografia és la prova d'imatge diagnòstica més utilitzada per a la identificació del càncer de mama. A vegades, però, quan la mama és molt densa és més difícil visualitzar i detectar les lesions. La tomosíntesi permet estudiar la mama amb superposició d'estructures, és a dir, analitzar la mama de forma seccionada i incrementa la sensibilitat de l'estudi diagnòstic amb menys radiació.

  • L'estereotàxia permet fer biòpsies al moment

En alguns casos, la ubicació profunda de les lesions fa que no siguin palpables i que es requereixi la presa de mostres per al seu estudi microscòpic. Fins ara, l'Hospital Universitari de Vic havia de derivar les pacients a qui se'ls havia de practicar una biòpsia de mama amb agulla grossa. El nou mamògraf permet realitzar, en el mateix moment de l'exploració, biòpsies guiades mitjançant estereotàxia, un procediment radiològic que calcula millor la distància i la profunditat. És una tècnica menys invasiva que la biòpsia quirúrgica, quasi no deixa cicatriu, i pot ser una forma excel·lent d'avaluar els dipòsits de calci o diminutes masses que no es poden veure amb ultrasò.

Una mamografia cada 8 minuts

El Consorci Hospitalari de Vic realitza cada any vora 11.000 mamografies, el 75% de les quals són estudis preventius de cribratge i la resta, aproximadament unes 3.000, han estat sol·licitades expressament davant la sospita d'alguna lesió.

En un dia laborable, prop de 90 pacients passaran per la sala de mamografia. L'aparell realitza una mamografia cada 8 minuts.

El nou mamògraf de l'Hospital Universitari de Vic
Una tècnica del CHV realitzant una mamografia a una pacient