← Altres notícies

El Consorci Hospitalari de Vic acaba les obres de rehabilitació de la façana de Clínica de Vic, màxim exponent del racionalisme a la ciutat

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ha acabat els treballs de rehabilitació de la façana de la Clínica de Vic que s’han portat a terme des de finals del mes de juliol passat. L’edifici, que va ser construït l’any 1935 pels arquitectes Joan Ferrer, amb la col·laboració de l’austríac Teodor Jost, és el principal exponent del moviment de l’arquitectura racionalista a la ciutat de Vic. Tota l’actuaciació s’ha fet seguint els paràmetres que requereix un edifici catalogat com a protegit.

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ha acabat els treballs de rehabilitació de la façana de la Clínica de Vic que s'han portat a terme des de finals del mes de juliol passat. L'edifici, que va ser construït l'any 1935 pels arquitectes Joan Ferrer, amb la col·laboració de l'austríac Teodor Jost, és el principal exponent del moviment de l'arquitectura racionalista a la ciutat de Vic. Tota l'actuaciació s'ha fet seguint els paràmetres que requereix un edifici catalogat com a protegit.

La Clínica de Vic és propietat del CHV des de l'1 de juliol de l'any passat. La voluntat d'aquesta organització ha estat, des dun primer moment, vetllar pel bon manteniment del patrimoni i potenciar les activitats de caràcter assistencial. La rehabilitació de la façana, que ha comportat la reparació de l'arrebossat, el repintat i la col·locació de noves canonades de recollida d'aigües pluvials. També s'ha renovat la retolació.

La inversió econòmica  per aquesta obra se situa de l'ordre del 70.000 euros.

Un edifici racionalista poc valorat
Tot i que la documentació sobre la Clínica de Vic –també coneguda com a Clínica de Salut la Alianza- és limitada, se sap que va ser construïda l'any 1935, en un moment que a Europa el racionalisme guanyava terreny.

És l'edifici racionalista més important de la ciutat i com a tal figura en el catàleg del patrimoni arquitectònic del terme municipal de Vic. En el moment de la seva construcció era un edifici aïllat a les afores de la ciutat. L'edifici original, tenia una planta menys i acabava amb terrassa i no amb coberta inclinada de teula àrab com és ara.

La actual imatge data de l'any 1943 obra de Jordi Domènec, i fou una intervenció desafortunada i poc respectuosa amb l'estil arquitectònic al que pertanyia, apareixent una barbacana, totalment fora de lloc.

Posteriorment hi va haver una "modernització", eliminant elements importants com son la fusteria de ferro que hi havia en el punt rodó, substituint-la per uns vidres amb efecte mirall i sense fusteria.

Aquest edifici, que per a molts ciutadans podia passar desapercebut i fins i tot sense agradar, sobretot abans de la seva ampliació, seguia tots els canons de l'arquitectura racionalista.

La recuperació de la imatge inicial de l'edifici de Clínica de Vic esdevé una quimera degut a l'elevat cost econòmic que comportaria i la important pèrdua de metres de sostre construït.

El moviment racionalista

El racionalisme va ser un moviment aparegut a principis del segle XX, com una expressió dels nous temps i com a reacció el decorativisme del Modernisme i la seva ornamentació, era un moviment que va sorgir en paral·lel amb les corrents més avantguardistes pictòriques com va se el cubisme, futurisme, etc.

El lèxic de base cubista i constructivista adoptat pels arquitectes, inclou el ús sistemàtic de formes elementals i amb criteris ortogonals en la composició, amb l'objecte d'obtenir simetria, equilibri i regularitat en el conjunt dissenyat. La utilització de nous materials sense encobrir-los, l'estructura vista, les cobertes planes, la senzillesa de l'ornamentació, utilització del color blanc, sobretot en els interiors, les grans superfícies envidrades, apareixen les finestres apaïsades horitzontals, els sostres es tornen més baixos i la preocupació per l'espai intern de l'edifici són els punts més importants de l'arquitectura Racionalista.