← Altres notícies

L’Observatori d'Innovació en Gestió reconeix el projecte UGA+ d'Infermeria

L'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) ha concedit el certificat de qualitat al projecte "UGA+ Lideratge de l'equip infermer en la prevenció de les complicacions i de les síndromes geriàtriques".

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) ha expedit el certificat al projecte UGA+ per la qualitat demostrada en el seu procés d'autoavaluació, en el qual es recullen els objectius proposats, s’avalua l’experiència amb indicadors que siguin rellevants i es valora, entre d’altres, l’impacte de la iniciativa i l’optimització que es fa dels recursos disponibles.

El projecte UGA+ està liderat per Sílvia Casas, Cap d’Unitat de Cures Mèdiques del CHV. Des de la Direcció, es vol felicitar a tot l'equip de la Unitat Geriàtrica d'Aguts pel reconeixement obtingut.

Què és la UGA?

La UGA és una unitat especialitzada en l'atenció a les persones geriàtriques i fràgils que compta amb un equip de professionals amb coneixements i competències específiques i procediments de treball protocol·litzats.

La unitat pretén millorar l'atenció, els resultats i l'experiència dels pacients geriàtrics i fràgils que s’atenen a l'Hospital Universitari de Vic. Per aconseguir-ho, es duen a terme els següents objectius específics:

  • Promocionar l'autonomia i la independència. Vetllar per prevenir la discapacitat
  • Prevenir, diagnosticar i tractar les síndromes geriàtriques
  • Prevenir complicacions / Disminuir esdeveniments adversos. Vetllar per la seguretat
  • Gestionar l'alta. Planificació precoç de transicions
  • Orientar-nos al " COM " (actituds) per garantir satisfacció del tracte rebut
  • Millorar la satisfacció dels professionals

Quina finalitat té l'OIGS?

L'OIGS és l'instrument del sistema sanitari català que valora l'esforç de les organitzacions per innovar en diferents àmbits de gestió. L'Observatori identifica pràctiques innovadores, certifica les millors pràctiques en base a criteris compartits i, posteriorment, facilita que arribin a la resta de la sanitat pública de Catalunya.

Actualment, la comunitat d'innovació de l'OIGS està integrada per 1.815 professionals de la salut i disposa d'un Banc d'Innovació que ja compta amb 474 experiències innovadores posades en pràctica arreu de Catalunya.

Els professionals que us registreu al web de l'OIGS podeu conèixer de primera mà les experiències que formen part del Banc d'Innovació i que han estat implantades en altres organitzacions sanitàries arreu de Catalunya. Mitjançant el cercador, podreu localitzar projectes del vostre interès i assabentar-vos de les millores que han dut a terme altres hospitals en el seu dia a dia.