← Altres notícies

Salut Mental: tenint cura de la vessant emocional de la Covid-19

Pacients, familiars i, per suposat, professionals. La gestió emocional és clau per afrontar un moment tan complex com el que vivim. L'equip de Salut Mental del CHV s'organitza en tres grups d'actuació psicològica per arribar a tothom qui ho necessiti. Tot això sense deixar d'atendre l'activitat habitual del Servei.

Atenció Primària

Tres psicòlegs clínics donen suport al personal dels CAP d'Osona. Diàriament es contacta amb les 11 Àrees Bàsiques de Salut del territori, per tal de donar assistència i fer seguiment telefònic tant als professionals com als usuaris de l'ambulatori i als seus familiars que ho puguin necessitar.

Familiars de pacients amb Covid-19

Quatre psicòlegs clínics es coordinen amb el personal mèdic i de treball social per tal d'oferir atenció psicològica als familiars dels pacients ingressats que ho requereixen. A més a més s'atenen i es fa seguiment, via telefònica, dels familiars de difunts, sempre a demanda.

Professionals del CHV

Des de l'inici de la pandèmia el Grup de Suport Psicològic al personal del CHV ha atès a 131 persones, algunes de forma continuada, tant de l'àmbit assistencial com no assistencial. A hores d'ara  són 6 els psicòlegs clínics que cobreixen presencialment  diferents  torns, els set dies de la setmana. S'ofereix a més a més atenció telefònica.

Des d'aquests grups també es duen a terme altres accions com:

  • Intervencions in situ adreçades a personal d'UCI, plantes COVID i Urgències.
  • Intervencions puntuals en grup per a perfils professionals específics.
  • Campanya de suport en forma de missatges i dibuixos distribuïts pels diferents centres.
  • Elaboració de material adreçat a professionals per contribuir a facilitar la gestió de l'estrès, l'autocura i la comunicació de notícies dolentes.
  • Detecció de famílies en situació de fragilitat emocional.
  • Funcionament autònom del grup específic de suport psicològic a professionals, usuaris i famílies de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu.
  • Recolzament a neuropsicologia de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.