← Altres notícies

Videoconferències per a l'atenció a distància de gestants amb diabetis

Les dones gestants amb diabetis necessiten un seguiment continuat durant els mesos d'embaràs. Per fer-ho possible en un context de limitació de l'activitat ambulatòria, el Servei d'Endocrinologia del CHV, amb el suport de l'equip de Sistemes i TIC, ha engegat un sistema de comunicació per videoconferència per mantenir contacte a distància amb les pacients.

La situació actual de pandèmia ha fet que els professionals hagin hagut de trobar fórmules innovadores per mantenir la qualitat de l'atenció en aquells casos en què les proves i visites a l'especialista no es podien ajornar, sempre garantint les diverses mesures de seguretat. És el cas del seguiment a les gestants amb diabetis, que requereixen un seguiment intens i continuat perquè el control metabòlic és clau per a la bona evolució de la gestació i la salut maternoinfantil.

Per poder fer un bon seguiment d'aquest grup de pacients, el Servei d'Endocrinologia del CHV, liderat per l'educadora de diabetis, ha posat en funcionament un sistema de visites a distància amb l'ajuda de l'equip de Sistemes i TIC. A través d'una videoconferència, el professional pot establir contacte amb el pacient i fer l'atenció i seguiment pertinent durant la gestació.

La plataforma utilitzada ha estat facilitada gratuïtament per Sistemes d'Informació del Departament de Salut i permet al professional, que ha de disposar d'un ordinador amb càmera, connectar-se de forma senzilla amb les gestants a través del telèfon mòbil. Actualment s'estan estudiant altres sistemes amb mes prestacions que es posaran a disposició dels centres sanitaris.

El sistema de comunicació implementat al CHV ha tingut molt bona acceptació entre les gestants, ja que el contacte amb els professionals assistencials els ha disminuït la incertesa i ha augmentat la seva confiança a l'hora de fer front a l'embaràs.