← Altres notícies

Treball Social en la COVID-19: informem per generar tranquil·litat i confiança

Els treballadors socials estan tenint un paper cabdal durant la pandèmia per facilitar la comunicació amb les famílies. En col·laboració amb el personal sanitari, han gestionat quasi 4.000 trucades per donar informació als familiars dels pacients i usuaris en situació d’aïllament.

La restricció de visites als centres assistencials ha suposat un obstacle en la comunicació entre pacient, família i equip clínic. Tot i que els facultatius donen informació clínica a la família per telèfon, aquesta resulta insuficient per suplir la manca de contacte i de comunicació directa.

Per això, des de l’inici de la pandèmia el col·lectiu de treballadors socials, en coordinació amb els professionals mèdics i d'infermeria, han organitzat un punt d’atenció telefònica amb la finalitat de donar una informació més completa i continuada als familiars i reduir la seva angoixa.

En el pic de la pandèmia, cada dia han arribat a trucar a mig centenar de famílies de pacients ingressats a l’Hospital Universitari de Vic i a una trentena de familiars de pacients de l’Hospital de Manlleu i d’usuaris de la Residència Aura. El volum de trucades ha evolucionat segons el nombre d'ingressos: en total, en aquests dos mesos ja s’han realitzat 1.400 trucades de forma proactiva i se n’han rebut unes altres 2.500 demanant informació (70 al dia de mitjana).

En aquesta ingent tasca informativa ha estat bàsica la participació del personal d’hospitalització, UCI i Urgències: responent a les preguntes de Treball Social per poder informar correctament a les famílies, mostrant-se receptius davant les peticions de contactar directament amb els familiars i, també, facilitant que els pacients que no disposaven de dispositius o de l'autonomia suficient per connectar-se, poguessin parlar per telèfon o videoconferència amb la família des de l’habitació.

Què es fa als diferents centres?

  • A l'Hospital Universitari de Vic, Treball Social realitza trucades proactives sobretot en els nous ingressos per donar aquella informació que la família espera sobre els aspectes bàsics de la persona ingressada: la ubicació del pacient, com ha passat la nit, quin és el seu estat general… També se'ls informa d'aspectes pràctics com la restricció de visites o la dinàmica que es durà a terme per a la informació, entre d'altres.
  • A l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, Treball Social truca també les famílies per transmetre informació delegada de l'equip assistencial -una activitat que també va assumir a l'Hospital Universitari de Vic durant el punt àlgid de la pandèmia-.
  • A la Residència Aura, a més de trucades dels professionals, s'han fet múltiples videotrucades per facilitar el contacte virtual dels ancians amb les persones estimades, disminuint així la distància causada pel confinament. En aquest cas, ha estat important conèixer i garantir el contacte amb la família extensa que en altres moments haurien visitat presencialment al resident: fills, nets, nebots...

La importància de les trucades amb els familiars

Les trucades constitueixen un nexe entre la família del pacient i l'equip clínic. Han estat molt agraïdes pels familiars i també s’han demostrat com un recurs molt útil en l’atenció social en un moment en què mancava el contacte presencial:

  • Donen tranquil·litat i confiança a les famílies
  • Són un espai d'acompanyament i d'escolta activa
  • Permeten resoldre aspectes pràctics: verificar els contactes familiars, informar de les mesures de protecció, resoldre dubtes...
  • Mitiguen la falta de contacte directe de la família i faciliten la transmissió d’informació diària dels aspectes més quotidians, responent a la necessitat d'informació i, fins i tot, de desculpablització per l'absència.
  • Permeten fer una valoració social dels recursos personals i identificar la xarxa de suport social i les possibles necessitats per activar la intervenció social. En cas de detectar la necessitat de suport psicològic, s'ha contactat amb l'equip de suport psicològic a pacients i familiars.

La realització de les trucades ha permès constatar les dificultats de comunicació interfamiliar davant les noves realitats socials i familiars. Malgrat que es demani un únic interlocutor, sovint ha estat necessari informar a més d'una persona amb el consentiment del pacient.

Implicació de Treball Social en l’atenció comunitària

A més de les funcions i tasques habituals, Treball Social també ha coordinat una trentena de derivacions a l'Alberg de Joventut de Vic, un recurs important a nivell comunitari que ha servit per acollir persones o famílies amb dificultats per fer correctament el confinament. Treball Social s’ha ocupat de la valoració de casos i de la derivació de pacients a aquest espai -que inicialment havia de ser el Seminari de Vic-, fet que ha permès donar altes hospitalàries a persones sense necessitat d'atenció sanitària però que no podien tornar als seus domicilis.

En l’àmbit de l’atenció intermèdia i residencial, Treball Social ha tingut un paper cabdal en l'atenció i acompanyament a les famílies de persones mortes per la COVID-19: afavorint l'acompanyament, la presència i/o el contacte amb la família, i també informant dels protocols en casos de defunció.