← Altres notícies

Unifiquem el reciclatge d'envasos i paper

El Consorci Hospitalari de Vic ha adjudicat el nou concurs per a la gestió dels residus a CESPA, la mateixa concessionària que hi havia fins ara. El nou contracte inclou diverses millores per fer més eficient i eficaç la recollida i tractament dels residus a tots els centres.

El canvi més visible que s'introduirà és que la recollida de paper/cartró, que ara llencem a la paperera amb franja blava, i la d'envasos lleugers (franja groga) es farà en un mateix contenidor. Les noves papereres de reciclatge multiproducte es començaran a distribuir a partir d'aquesta setmana a tots els espais i, progressivament, aniran substituint les que hi havia fins ara.

Reciclar millor i de manera més senzilla

Aquesta mesura busca simplificar la recollida de residus reciclables de cara als usuaris i professionals, adoptant un contenidor únic multiproducte com ja es fa a tot Osona, comarca que és una de les capdavanteres a Catalunya en la recollida selectiva. En definitiva, volem fer-ho més fàcil i, al mateix temps, aconseguir ampliar el percentatge de recollida d'aquest tipus de residus als nostres centres.

La recollida unificada de paper/cartró i envasos també farà més eficient la gestió ambiental d'aquests residus, doncs es podran portar directament a les plantes de tractament que hi ha a Vic i, així, reduir la petjada de CO2 que suposava haver de transportar aquests residus a centres de tractament més allunyats.

  • Per a més informació, podeu contactar amb les responsables de Neteja de cada edifici o amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient.

Les noves papereres de reciclatge multiproducte que es distribuiran pels centres del CHV