← Altres notícies

L’Hospital Universitari de Vic podrà realitzar els tests de coronavirus per a tot Osona

Les proves ja no s'hauran d'enviar a analitzar a hospitals de tercer nivell, fet que permetrà tenir els resultats encara més ràpid i poder identificar i aïllar de forma precoç els possibles nous contagis.

Per a la identificació ràpida dels possibles nous casos de coronaviurs és imprescindible que les proves de detecció siguin fiables i que el resultat es pugui obtenir quan abans millor. A l'inici de la pandèmia, les determinacions dels tests PCR s'havien d'enviar a l'Hospital Clínic de Barcelona i, malgrat la seva bona resposta, el temps mínim per tenir el resultat era de 12 hores.

Ara, el Consorci Hospitalari de Vic ja compta amb la infraestructura necessària perquè el seu Servei de Laboratori, ubicat a l'Hospital Universitari de Vic, pugui realitzar les proves PCR. D'aquesta manera, només caldran entre 4 i 6 hores per detectar la presència del virus a les mostres respiratòries del pacient. La capacitat d'anàlisi del Laboratori del CHV permetrà assumir la demanda per aquest tipus de proves de tot Osona i, fins i tot, de comarques veïnes.

Així mateix, el CHV ara també té capacitat per realitzar els tests serològics que, a partir d'una mostra de sang, permeten detectar els anticossos produïts pel propi organisme en resposta a la infecció per coronavirus SARS-CoV-2. Aquest tipus de serologies mesuren el nivell d'Immunoglobulina M (IgM) i d'Immunoglobulina G (IgG): la seva presència indica l'evolució de la infecció i permet saber si una persona ha passat la Covid-19.

Amb la implantació d'aquestes noves tècniques a Osona, no caldrà derivar aquest tipus de proves a hospitals de tercer nivell, fet que permetrà reduir encara més el temps de resposta i detectar més ràpidament els possibles nous contagis.