← Altres notícies

Participem en un estudi multicèntric sobre patologies vinculades a la COVID-19

El Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de Vic ha col·laborat amb la xarxa de recerca SIESTA (Spanish Investigators in Emergency Situations TeAm) per analitzar la relació existent entre la infecció per coronavirus i la presència de simptomatologia poc habitual.

L'arribada dels primers pacients afectats per COVID-19 va suposar tot un repte pel sistema sanitari, que va haver de fer front al maneig d'un virus sense disposar encara d'una evidència científica prou consolidada. Amb l'objectiu de sumar esforços per millorar el coneixement de la COVID-19 en l'àmbit de la Medicina d'Urgències, fins a 62 centres hospitalaris de tot l'Estat van entrar a formar part de la xarxa SIESTA, entre els quals l'Hospital Universitari de Vic.

El metge Lluís Llauger, del Servei d'Urgències de l’HUV, ha estat un dels professionals que ha participat a SIESTA i ens presenta en aquest document alguns dels primers resultats obtinguts per aquesta xarxa de recerca.