← Altres notícies

L’Hospital Universitari de Vic renova les instal·lacions de Diagnòstic per la Imatge

Aquest 2020, el Servei de Diagnòstic per la Imatge ha estrenat quatre nous aparells de radiodiagnòstic d'última tecnologia: un TAC, una unitat híbrida de telecomandament i dues unitats de radiologia amb suspensió de sostre robotitzades. La incorporació dels nous equipaments suposa un gran salt tecnològic i un avenç en la seguretat del pacient gràcies a la reducció de la dosi de radiació.

L'Hospital Universitari de Vic disposa des d'aquest mes d'octubre d'unes instal·lacions de Diagnòstic per la Imatge totalment renovades i equipades amb la tecnologia més actual i innovadora gràcies a la incorporació d'un segon TAC i la posada en marxa d'una unitat de radiologia amb suspensió de sostre robotitzada.

Amb els nous aparells, es completa el procés de renovació de l'equipament de Diagnòstic per la Imatge iniciat l'any 2019, que en els darrers mesos també ha permès dotar l'HUV d'una sala híbrida de telecomandament i una altra unitat de radiologia robotitzada, en aquest cas a Urgències.

Els nous equipaments de Diagnòstic per la Imatge permeten seguir adaptant l'activitat a les normatives europees en relació al registre de dosis de radiació per prevenir els efectes indesitjables de les radiacions ionitzants.

El segon TAC augmentarà la capacitat diagnòstica

Fins ara, l'HUV disposava d'un sol aparell de TAC, però des de fa unes setmanes compta també amb un altre equip que incorpora noves prestacions i més capacitat diagnòstica i permetrà incrementar la quantitat d'estudis diagnòstics que es realitzen al centre hospitalari.

El nou aparell de tomografia computeritzada complementarà l'activitat de l'inicial i permetrà treballar amb 128 talls, el que repercutirà en una millora de la definició i la qualitat de la imatge obtinguda, i reduirà les dosis de radiació en un 82%, el que el fa especialment recomanable per a estudis pediàtrics o en adults joves. El TAC de nova generació també millorarà significativament les prestacions actualment disponibles per a estudis d'Oncologia, Neurologia o vasculars i està equipat amb diversos sistemes que milloren la seguretat i el rendiment diagnòstic.

Com a centre de referència, l'HUV donava servei amb el seu primer TAC a tota la població de la comarca d'Osona mitjançant l'activitat pròpia de l'Hospital i la que fos requerida pels centres d'atenció primària. L'any 2019 es van fer gairebé 11.981 estudis diagnòstics (un 5% més que l'any anterior), amb una mitjana d'uns 45 estudis per dia laborable.

El fet de disposar d'un altre TAC permetrà fer front a pics de més demanda o aturades de l'equip per manteniment, el que ajudarà a garantir la rapidesa en el temps de resposta, sobretot en casos urgents com en el cas d'un codi ICTUS, en què l'ús d'aquesta tecnologia és imprescindible.

La incorporació del nou aparell de tomografia computeritzada, adjudicat a General Electric, ha tingut un cost de 570.000 euros i ha estat finançat pel Servei Català de la Salut.

L'HUV substitueix tres aparells de radiodiagnòstic

En paral·lel a l'adquisició del nou TAC, l'HUV ha renovat i ampliat durant els últims mesos la resta d'instal·lacions de Diagnòstic per la Imatge. El nou equipament, valorat en 700.000 euros, consta d'un equip radiològic de telecomandament i dues unitats de radiologia amb suspensió de sostre robotitzades.

  • Sala de radiologia convencional amb equip digital directe robotitzat (Àrea Ambulatòria). Octubre 2020. És la unitat robotitzada que s'ha instal·lat més recentment i permet que el tècnic no hagi d'entrar a la sala: des del control s'indica quin tipus de prova cal realitzar i l'aparell es desplaça automàticament per mesurar el pacient i captar les imatges.
  • Sala de radiologia convencional amb equip digital directe robotitzat (Urgències). Juliol 2020. La sala de proves radiològiques d'Urgències disposa des de fa uns mesos d'una unitat robotitzada molt més ergonòmica que la tecnologia utilitzada fins aleshores.
  • Sala híbrida de telecomandament. Març 2020. Amb el nou equipament, la sala està preparada tant per oferir radiologia convencional com radiologia contrastada, una tècnica que permet obtenir imatges a temps real i en moviment i s'utilitza sobretot per estudis de l'àmbit digestiu, urològic i ginecològic.

Els tres nous equips són de tecnologia digital directa, un sistema que permet obtenir imatges d'alta definició i així millorar la capacitat diagnòstica, alhora que disminuiran significativament la dosi de radiació, fet que es traduirà en una millora de la seguretat del pacient. A banda de la substitució dels equips anteriors, les obres han adequat l'espai de treball i la il·luminació de tota l'àrea de Diagnòstic per la Imatge.

Aquesta inversió de renovació tecnològica està finançada pel Servei Català de la Salut, amb una important aportació econòmica també del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) d'Osona, i va ser adjudicada a l'empresa Philips.

El TAC de nova generació millorarà significativament les prestacions actualment disponibles per a estudis d'Oncologia, Neurologia o vasculars i està equipat amb diversos sistemes que milloren la seguretat i el rendiment diagnòstic.
Les noves unitats de radiologia amb suspensió de sostre robotitzades són més ergonòmiques i permeten fer nombrosos ajustos des de la sala de control. A la imatge, en funcionament la unitat instal·lada a la sala de radiologia d’Urgències.