← Altres notícies

El grup de recerca C3RG completa la sèrie de vídeos divulgatius sobre complexitat

El Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) ha completat la sèrie de vídeos divulgatius sobre el diagnòstic i el tractament dels pacients geriàtrics amb necessitats complexes. Les quatre píndoles d'Històries de l'avi Ton ja acumulen més de 3.000 visualitzacions al canal de Youtube del C3RG i, des del mes d'octubre, es poden trobar també en llengua castellana.

Aquesta iniciativa didàctica pretén ajudar a professionals i estudiants a desenvolupar un model d'atenció eficaç en persones amb complexitat, a través d'un cas particular. Per això s'explica la història de l'avi Ton, qui representa una persona d'edat avançada amb necessitats complexes d'atenció a causa de la seva salut i situació sociocultural: pateix múltiples malalties cròniques, no disposa de recursos econòmics ni suport familiar i requereix l'atenció de diferents equips sanitaris, que poden no estar coordinats entre ells.

La sèrie de vídeos del grup de recerca C3RG, que compta entre els seus membres amb professionals del CHV i la FHSC, utilitza el cas de l'avi Ton com a exemple per explicar el concepte de complexitat aplicat en l'àmbit de la salut i per definir el perfil dels pacients amb necessitats complexes d'atenció, concretament en l'àmbit geriàtric. Així mateix, s'expliquen els passos que cal seguir per diagnosticar i atendre aquest col·lectiu de persones.

Els quatre clips tenen una durada d'uns set minuts cadascun i expliquen de manera didàctica i concisa què és la complexitat i de quins tipus n'hi ha (clínica, social i de sistema), com definir el perfil de pacients amb necessitats complexes d'atenció i els passos que cal seguir per diagnosticar i atendre aquest col·lectiu de persones. El primer clip explica els conceptes generals i el model d'atenció, mentre que en els següents s'expliquen, respectivament, les diverses etapes que conformen l'aplicació del model: la identificació o cribratge poblacional, el diagnòstic situacional i el pla d'atenció.

A la sèrie de vídeos Històries de l'avi Ton que va començar a publicar-se al juny, s'hi podrien incloure properament altres píndoles de caràcter monogràfic per ampliar alguns conceptes vinculats amb l'atenció a la complexitat.