← Altres notícies

La innovació infermera en temps de pandèmia

La pandèmia que estem vivint aquest any 2020 ha posat a prova la capacitat innovadora de les infermeres i de la resta de professionals del CHV, motivant canvis en la forma de treballar, de relacionar-se i de compartir coneixements. 

Com entenem la innovació infermera?

La innovació consisteix en portar a terme accions noves o fer les mateixes accions però de forma diferent per aconseguir millores. La innovació en la pràctica infermera es podria veure com un estímul dels professionals per utilitzar els seus coneixements i habilitats amb l'objectiu de generar i desenvolupar noves maneres de treballar creativament, aprofitant altres recursos com les tecnologies (McSherry i Douglas, 2011). Les activitats innovadores que realitzen les infermeres estan orientades principalment a la millora dels resultats de les cures i a la necessitat d'adaptar-nos a les noves necessitats sociosanitàries. Malgrat la capacitat de generar i portar a terme idees innovadores, la contribució de les infermeres a la innovació poques vegades es reconeix o es publicita. És important que les organitzacions fomentin la innovació a través de millores organitzatives i proporcionin recursos per fomentar la innovació infermera (Weng, 2015, 2016).

En temps de pandèmia, com han innovat les infermeres del CHV?

La situació de pandèmia que estem vivint ha posat a prova la capacitat innovadora dels professionals assistencials.

Els torns de 12 hores han motivat un canvi en la forma de treballar de les infermeres, sobretot a nivell organitzatiu, amb l'objectiu de millorar la qualitat i la seguretat de les cures que s'estan proporcionant als pacients. Aquests canvis organitzatius han contribuït també, a millorar la cohesió i el treball en equip.

Durant la primera onada, les infermeres van treballar al Pavelló Vic Salut per tenir cura dels pacients positius per coronavirus. Allà, igual que a les unitats d'Hospitalització, van compartir els seus coneixements amb les estudiants d'infermeria amb l'objectiu d'adaptar l'activitat infermera a nous espais de treball.

A l'Hospitalització Domiciliària (HD-CHV), s'ha ampliat l'àmbit d'actuació i les infermeres han donat suport a altres unitats i centres en la gestió de les altes, facilitant el drenatge de pacients.

Així mateix, la limitació de les visites i dels acompanyants dels pacients ingressats ha generat noves maneres de comunicació amb les famílies. La realització de videotrucades han facilitat l'acompanyament als pacients, evitant així l'aïllament social.