← Altres notícies

Aparqueu bicicletes i patinets a l'exterior

Per garantir un bon ús dels espais del Consorci Hospitalari de Vic, cal aparcar les bicicletes -plegables o no- i els patinets als espais exteriors adreçats a aquest tipus de vehicles de mobilitat personal.

Si veniu a un dels centres del CHV amb bicicleta o patinet, l'heu de deixar degudament aparcat als espais exteriors d'aparcament de bicicletes en lloc d'entrar-lo al recinte interior. D'aquesta manera, evitem que aquests vehicles puguin obstaculitzar el pas als diversos espais del centre.