← Altres notícies

El CHV oferirà una atenció cardiològica de molt alt nivell gràcies a un acord estratègic amb l’Hospital Clínic

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV)  i l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) van signar ahir un conveni estratègic de col·laboració que permetrà que Osona i la seva àrea d’influència disposin d’una atenció cardiològica de molt alt nivell.

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV)  i l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) van signar ahir un conveni estratègic de col·laboració que permetrà que Osona i la seva àrea d’influència disposin d’una atenció cardiològica de molt alt nivell. L’acord preveu el suport del Clínic en l’atenció especialitzada a l’Hospital General de Vic.  Això significarà que, metges cardiòlegs del Clínic, es desplaçaran a Vic per sumar esforços amb els professionals del CHV. L’acord entre les dues organitzacions sanitàries el van signar Raimon Belenes, Director General de l’Hospital Clínic i Antoni Anglada, Director Gerent del Consorci Hospitalari de Vic.

El document també estableix que el Clínic es converteix en el centre de referència per atendre problemes cardiològics greus i complexos que únicament són competència dels grans hospitals, els anomenats de tercer nivell. En aquest sentit, les intervencions cardíaques o proves altament sofisticades tecnològicament es faran al Clínic, considerat com un dels primers centre hospitalaris de l’estat i reconegut internacionalment.

L’acord entre les dues organitzacions sanitàries té un abast molt important. Més enllà de l’atenció directa, també es preveu fer accions conjuntes en els àmbits de la recerca i de la formació. El conveni preveu que, tant metges del Clínic facin estades a l’Hospital General de Vic com a l’inrevés.

El conveni fixa sis àmbits d’actuació
El conveni signat defineix sis grans àmbits d’actuació que s’aniran desplegant de forma progressiva a partir de la signatura de l’acord:

  • Millorar els respectius serveis sanitaris, col·laborant ambdues entitats en aquells àmbits que considerin necessaris, establint un fluid llaç de comunicació als efectes oportuns, sabedors que l’experiència compartida pot ésser una font d’enriquiment mutu.
  • Compartir coneixements clínics especialitzats dels professionals sanitaris en tots aquells àmbits possibles (intervencions, tractaments, post operatoris, hospitalització, consultes externes, intervencionisme, etc.), als efectes d’obtenir un enriquiment mutu i recíproc.
  • Optimitzar recursos humans, afavorint i potenciant les visites, els intercanvis i les estades de professionals sanitaris entre els diferents centres d’ambdues entitats.
  • Compartir en la mesura del possible protocols assistencials i de qualitat i/o la realització de cursos o seminaris de formació conjunts.
  • Coordinar estratègies assistencials i de docència i de recerca.
  • Coordinar i negociar conjuntament determinades compres i serveis als efectes d’obtenir preus més avantatjosos, com ara a proveïdors i de farmàcia.