← Altres notícies

La Direcció i el Comitè d’empresa del CHV arriben a un acord per a l’aplicació de mesures d’estalvi

En el marc dels ajustaments pressupostaris a què els centres sanitaris es veuen obligats a fer front, la Direcció i el Comitè d’empresa del Consorci Hospitalari de Vic ahir 28 de juliol de 2011 van arribar a un acord per aplicar diverses mesures que permetran fer front a la contenció de la despesa.

Els acords a 2 anys 2011-2012 queden estipulats en els següents punts:

• Preservar l’interès col·lectiu (usuaris i entorn)
• Cap pèrdua de lloc de treball
• Cap ERO de suspensió per l’exercici 2011
• Retribució variable de tots els grups professionals condicionat a l’assoliment de pressupost previst 2011 i de garantia del 50% per retribució variable de cara el 2012.
• Constitució d’una comissió paritària de seguiment de l’acord i de les mesures d’ajustament pressupostari per assolir el resultat econòmic previst.


Es destaca l’elevada participació en la consulta realitzada pel comitè d’empresa en data 27 de juliol a totes les persones treballadores del CHV.