← Altres notícies

Lectura de la tesi de la Dra. Neus Roca

La Dra. Neus Roca, del servei de Pediatria, va llegir el 16 de desembre la seva tesi doctoral a la UVic-UCC: "Estudi dels patrons de proliferació limfocitària, nivells d'interleuquines circulants i vies de senyalització intracel·lular intrapodocitària en malalts amb síndrome nefròtica idiopàtica en relació amb la resposta al tractament i al pronòstic".

La tesi de la Dra. Roca va obtenir la qualificació global d'Excel·lent Cum Laude.

La realització de tesis doctorals és un dels punts rellevants en l'estratègia de desenvolupament de l'Hospital Universitari i dels propis professionals. La tesi serà dipositada a la Biblioteca de l'Hospital Universitari de Vic per a la seva consulta.

Rebi la més cordial enhorabona.