← Altres notícies

Acomiadem l'Any Internacional de les Infermeres i Llevadores

El CHV va participar durant el 2020 en la campanya internacional Nursing Now, impulsada per posar en valor el rol de les infermeres. Tot i que aquest 2021 la campanya continua a nivell mundial, el CHV farà una única acció al maig coincidint amb la Diada Infermera.

Nursing Now és una campanya que té per objectiu que la professió infermera estigui allà on ha d'estar i apoderar les infermeres per liderar els reptes de salut del segle XXI. Vol impulsar l'excel·lència i que les cures infermeres siguin instruments per a la millora de la salut de la població i la disminució de les desigualtats. Un dels objectius de la campanya NN a Catalunya és augmentar el nombre d'infermeres que lideren comissions, serveis o centres com a forma d'incrementar els llocs de lideratge i les oportunitats de desenvolupament de les infermeres.

El paper de les infermeres als comitès d'ètica assistencial

Les infermeres formem part dels Comitè d'ètica assistencial (CEA) des dels seus inicis. A Catalunya es van formar als anys 90. Els CEA van néixer per donar resposta a la necessitat de compartir decisions que afecten a la qualitat de vida dels pacients i davant els dilemes que genera la complexitat de la tecnologia biomèdica. Es basen en el respecte als principis bàsics de la bioètica que són l'autonomia (poder decidir sobre un mateix), la beneficència (fer el bé), la no maleficència (evitar i prevenir danys) i la justícia o equitat. La raó de la professió infermera són les cures que proporcionem a persones vulnerables, que impliquen relacions humanes. Cuidar és la preocupació i inquietud de qui cuida que el fa sentir-se lligat afectivament a l'altre i implica comprensió, empatia, projecció, identificació i generositat (Watson,J. 1999).

“Hem d'incloure les emocions com a valors necessaris per cuidar de forma excel·lent"

Les infermeres hem de tenir una ètica professional basada en una ètica civil amb un enfocament dels conflictes ètics des d'una perspectiva racional i social. L'ètica del tenir cura fa necessari buscar en tot moment l'excel·lència i escollir sempre l'opció que més beneficis aporti al pacient. S'han de tenir en compte les necessitats de la persona des de l'empatia, la preocupació, el respecte, la compassió i la cerca d'entorns que afavoreixen el benestar.

Quan exercim la nostra professió seguint uns protocols, unes normatives i unes conductes adequades i èticament acceptables, busquem la justícia imparcial i igualitària, i la defensa dels drets (ètica de la justícia). Sovint, però, oblidem dimensions importants de l'ètica com les emocions, la voluntat, la compassió, la recerca de la virtut o la perfecció en les cures prestades. Si les infermeres busquem l'excel·lència és necessari anar més enllà amb l'ètica del tenir cura, i incloure les emocions com a valors necessaris per cuidar de forma excel·lent.

En la recerca de l'excel·lència de les cures infermeres, per millorar la salut de les persones és necessari, entre d'altres aspectes, que es visibilitzi i reconegui el lideratge que estan exercint les infermeres en moltes consultes, serveis i comissions i que es reconeguin les Infermeres especialistes i les Infermeres de Pràctica Avançada.