← Altres notícies

1.300 dones d’Osona ja han estat contactades en una singular acció comarcal per prevenir el càncer de cèrvix

Gràcies al finançament d’Osona contra el Càncer, un total de 1.300 dones de la comarca que no s’han fet una citologia en els darrers cinc anys o més per prevenir el càncer de cèrvix han rebut informació personalitzada per intentar que se sumin al programa de cribatge. El conveni per promoure un índex més alt de participació de les dones d’Osona a aquest programa el van signar l’any passat l’Institut Català de la Salut (ICS), el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries (FORES) i Osona contra el Càncer (OCC).

Desprès d’anys d’experiència s’ha observat que encara hi ha dones sense citologies prèvies i que no tenen informació sobre el virus del papil.loma humà i el càncer de coll uterí. Osona Contra el Càncer ha proporcionat la possibilitat de fer recerca sobre les dones de 40 a 74 anys que no han anat en els darrers cinc o més anys ha realitzar-se citologies.

Mitjançant una carta personalitzada es convida a les dones que fa cinc anys o més que no s’han practicat la citologia, a una visita concertada amb la llevadora, i se’ls facilita un número de telèfon  amb el nom d’una administrativa per resoldre els dubtes que pugui tenir. Si no van a la consulta se li fa una trucada telefònica i es consensua una nova cita.

Resultats provisionals de maig fins a novembre del 2010
S’han enviat 1.300 cartes a dones de 40 a 74 anys als centres de salut d’atenció primària d’Osona i del total de citologies realitzades corresponen als següents centres: Vic 1 Nord 33% (130), Manlleu 18% (71), Sta Eugenia de Berga 19% ( 76), La Vall del Ges 8% (33), Roda de Ter 6% (25), LLuçanes 4% (15) i St. Hipolit de Voltrega 6% (24).
De les quals han anat un 30,5% (397) ha realitzar-se la citologia. La resta no han acudit ja que es realitzaven les citologies en centres privats o no els interessava el programa.

Variables demogràfiques:
· La mitjana d’edat de les dones és de 55,8 anys.
· El perfil epidemiològic de les dones que han acudit el  89,9% (354) son autòctones i el 11% (843) provenen d’altres països , el 75% (297) viuen en parella i el 21% (85) soles, 3,2% han tingut fills, el 38% (150)  tenen estudis primaris i el 22% (89)  primaris incomplerts i secundaris el 20%  (81) estudis superiors el 9,68% i analfabets i sense estudis sumen un 6% (25) , el 9% (37) estudis universitaris.

Antecedents ginecològics
· De les dones que han acudit el 27, 46% (109) han patit alguna malaltia ginecològica amb anterioritat, el 12,34% (49) haurien estat histerectomitzades i un 16,77% han tingut alguna infecció vaginal.
· El 80% (352) s’han fet anteriorment citologies i un 8% (32) no s’han fet mai cap citologia, i els motius per els quals no s’han fet citologies: el 5%(20) no pensaven que fos important i el 4% (15) no tenien informació sobre aquesta prova, el 2% (9) no els hi agrada realitzar-se aquesta prova, 1% (4) tenen por i un 1% (4)per manca de temps per cura de fills o familiars. Cal dir que per problemes d’accessibilitat al sistema sanitari es un 0.

Lloc de realització de les citologies:
• El 50 % (198) en centres privats o mútues, i el 42% (168) al sistema públic.

El càncer de coll uterí: quina és la magnitud del problema?
La incidència del càncer de cèrvix a Catalunya s’estima que se’n diagnostiquen 348 casos anuals.
L’estadi de la malaltia en el moment del seu diagnòstic és l’indicador més important de supervivència a llarg termini en el càncer cervical.
Al Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del Servei d’Atenció primària d’Osona al 2009 es varen realitzar 7.190 citologies i el 95% (6.828)  estaven dins la normalitat i un 2,39% (172) eren lesions precancerígenes i un 0,013% (1) carcinoma escamós.