← Altres notícies

Una dotzena d'especialitats de formació sanitària especialitzada

Al Consorci Hospitalari de Vic comptem amb dotze especialitats de formació sanitària especialitzada de MIR, IIR i PIR, dues de les quals són noves d’enguany: incorporem per primera vegada una plaça d'Infermeria en Salut Mental i dues d’Infermeria Geriàtrica.

Aquest 2021 comptem amb places a set especialitats mèdiques (MIR), que són:

Quatre especialitats d’Infermeria (IIR):

I una de psicologia (PIR):

Al CHV som dispositiu hospitalari associat per a la formació de Medicina Familiar i Comunitària i d'Infermeria Familiar i Comunitària de les Unitats Docents de ICS Catalunya Central i d'ACEBA. Per això part de la seva formació com a metge o infermera resident la realitzen als nostres centres.

Els estàndards de capacitació docent que hem assolit ens han permès acreditar-nos en la formació d'infermeres de Geriatria i de Salut Mental i posar en marxa les Unitats Docents Multiprofessionals (UDM) d'aquestes dues especialitats. Per això, enguany per primera vegada, els infermers i infermeres interessats en Salut Mental i Geriatria podran formar-se al CHV, ja que disposen d'una plaça en Infermeria en Salut Mental i dues en Infermeria Geriàtrica.

Els centres de referència que tenen els nostres especialistes en formació són Osona Salut Mental, l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i l'Hospital Universiari de la Santa Creu de Vic.