Consorci Hospitalari de Vic

Portal de la transparència

Saber-ne més

|Text alternatiu|

El valor de la transparència

En el govern corporatiu de les entitats del sector públic, la transparència és un actiu perquè facilita el retiment de comptes sobre com es gestionen els recursos públics, permet als ciutadans participar de forma responsable en la presa de decisions col·lectives, incrementa la seva confiança i la regeneració democràtica.

A través d’aquest Portal de la Transparència, el Consorci Hospitalari de Vic dóna compliment als requisits de publicitat activa que recull la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i que són aplicables a les entitats de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya.

Portal de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.

Sobre aquest Portal de la Transparència

L’estructura, els continguts i el sistema d’actualització del Portal de la Transparència del Consorci Hospitalari de Vic segueixen les recomanacions de la Guia de transparència per a les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovada el 13 de juliol de 2018 per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.

Per la naturalesa de l’activitat del Consorci Hospitalari de Vic, en aquest Portal de la Transparència únicament no es dóna informació sobre els següents àmbits:

Voleu més informació?

D'acord amb la Llei 19/2013 de Transparència, qualsevol ciutadà pot sol·licitar informació institucional, econòmica o estadística d'un ens públic. Per sol·licitar informació del Consorci Hospitalari de Vic que no hàgiu pogut obtenir a través d'aquest Portal de la Transparència, podeu fer-ho a través del canal habilitat a tal efecte per la Generalitat de Catalunya:

Sol·licitar informació pública