Consorci Hospitalari de Vic

Portal de la transparència

Empleats públics

|Text alternatiu|

Marc laboral

Altres acords i pactes d’empresa

Actualització Els continguts d’aquest apartat s’actualitzen de manera contínua, sempre que s’aproven o modifiquen els convenis de referència o els pactes d’empresa

Plantilla

Actualització Els continguts d’aquest apartat s’actualitzen de manera anual

Convocatòries

Actualització El contingut d’aquest apartat s’actualitza de manera contínua

Representació sindical

Actualització Els continguts d’aquest apartat s’actualitzen de manera anual