Consorci Hospitalari de Vic

Acords del Consell de Govern

A continuació, podeu consultar els acords adoptats pel Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic, en el marc de les reunions que celebra bimestralment el principal òrgan de govern de l'entitat