Consorci Hospitalari de Vic

Portal de la transparència

Béns mobles d'especial valor

Es consideren béns mobles d'especial valor aquells el valor comptable d'adquisició dels quals és superior a 214.000 euros.

  Data de compra Valor d'adquisició Finalitat
Equip de Tomografia Axial Computada (TAC) 29/04/2020 518.366 € Realització de proves diagnòstiques
Equip RX convencional amb suspensió de sostre 17/06/2020 224.394 € Realització de proves diagnòstiques
Equip RX robotitzat amb suspensió de sostre 17/06/2020 229.396 € Realització de proves diagnòstiques
Equip RX híbrid amb telecomandament 30/12/2019 244.394 € Realització de proves diagnòstiques
Monitorització UCI i Urgències 20/01/2019 285.560 € Control continu del pacient crític
Actualització de la RM 30/07/2013 357.500 € Realització de proves diagnòstiques
Equip de Ressonància Magnètica (RM) 31/12/2004 1.301.385 € Realització de proves diagnòstiques
Equip de Tomografia Axial Computada (TAC) 03/01/2009 433.570 € Realització de proves diagnòstiques