Consorci Hospitalari de Vic

Innovació

Osona Transformació Social

|Text alternatiu|

Osona Transformació Social és el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) que impulsen el Consell Comarcal d'Osona, el Consorci Hospitalari de Vic, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i Creacció, amb la col·laboració de 22 entitats més del territori. Una agenda estratègica de transformació de la comarca a través de la qual es vol desenvolupar una economia basada en el coneixement, amb una elevada capacitat de generar llocs de treball de qualitat i valor econòmic i social per als ciutadans, en el marc d'un avançat ecosistema innovador que situï el ciutadà al centre de les polítiques públiques.

El PECT consta de 3 projectes i 7 operacions. El CHV participa en el projecte de Serveis Sociosanitaris Avançats, dins el qual lidera l’operació Gestió de la innovació al sistema d'assistència sanitària.

Objectiu

Convertir el CHV en un centre d'innovació en salut. L'aplicació d'un model de gestió de la innovació als serveis assistencials ha de permetre millorar la productivitat, la capacitació professional del personal, la qualitat dels serveis, l'eficiència dels processos de presa de decisió i, en última instància, la salut i la qualitat de vida de la població. Aquest model contribuirà a crear una marca territorial "Salut Vic", que permetrà a Osona millorar la seva posició competitiva en l'àmbit de la salut, incrementar el seu atractiu com a espai de captació d'inversions en recursos i serveis de salut i de captació i retenció de talent, establir complicitats entre les entitats sanitàries i el sector productiu, alinear els agents implicats en el circuit de salut de la comarca i crear un dispositiu aglutinador per a la recerca, el desenvolupament, la innovació i la docència.

Resultats esperats

Principals projectes cofinançats

Finançament

El PECT Osona Transformació Social està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Memòria tècnica del PECT Osona Transformació Social