Consorci Hospitalari de Vic

Projectes de recerca

Projecte DIALCAT

El projecte DIALCAT: 'La Diabetis com a accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d'Alzheimer: abordatge integral i adherència al tractament', planteja un abordatge integral que involucra a tots els actors relacionats (clínics, cuidadors, pacients i farmacèutics) i té com objectiu final retardar al màxim l'aparició de la malaltia d'Alzheimer, amb el retorn social i econòmic que això comporta pel sistema sanitari. El projecte està finançat dins de la comunitat RISC3CAT de 'Tecnologies en salut' i a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

És una proposta d’innovació que té tres objectius principals:

Participants

Línies d'investigació

En aquests moments, existeixen dades epidemiològiques robustes que indiquen que els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2) tenen entre dues i tres vegades més prevalença de deteriorament cognitiu lleu (DCL) i malaltia de Alzheimer (MA) que la població no diabètica equiparada per edat. Això comporta un greu problema socio-sanitari, doncs aquest col·lectiu genera una despesa d'aproximadament 5.500 milions d'euros al conjunt del sistema sanitari espanyol.

Per tenir probabilitats d'èxit, cal identificar el pacients diabètics en la fase incipient del DCL, ja que si els diagnostiquem quan ja han desenvolupat la Alzheimer serà massa tard per fer cap tipus d'actuació terapèutica eficient. En aquest sentit, el present estudi té com a objectiu identificar els factors de risc associats als pacients diabètics amb deteriorament cognitiu, per poder plantejar a posteriori estratègies encaminades a minimitzar els seus efectes. En aquest sentit, ells pacients diabètics amb DCL són un col·lectiu amb especial predisposició a desenvolupar MA. Identificar, caracteritzar i ponderar els factors de risc associats al deteriorament cognitiu i vinculats a la presència de DM2, ajudarà a entendre l'associació entre la neurodegeneració i les conseqüències de la patologia diabètica, ajudant als afectats de DM2 a reduir la probabilitat de desenvolupar una malaltia que afecti a la seva cognició.

Dins d'aquest projecte, el Consorci Hospitalari de Vic hi participa, principalment, en la fase d'identificació dels factors de risc clínics amb l'objectiu principal d'avaluar els determinants clínics que podrien ser útils per a la identificació de pacients amb diabetis mellitus tipus II (DM2) amb risc de desenvolupar una demència tipus d'Alzheimer.

Equip investigador:

Consorci Hospitalari de Vic (CHV)