Resultats d'activitat dels serveis d'atenció diürna

Aquest 2017, l'equip de professionals de la FADO ha gestionat set equipaments de règim diürn que ofereixen activitats i programes de suport per a persones grans: els dos centres de dia de l'Ajuntament de Vic i uns altres cinc integrats a la Xarxa Activa't. Un total de 223 usuaris van participar en els diferents programes que es duen a terme en aquests centres, un 19% menys que l'any anterior. Aquesta disminució s’explica pel progressiu trasllat dels usuaris del Centre de dia Caputxins, que va tancar les seves portes a finals d’any. Per contra, l’ocupació mitjana va créixer molt als espais Activa’t.

USUARIS ATESOS 2015 2016 2017 Var.
Xarxa Activa’t 147 147 135 -8,0%
Centres de dia Aj. Vic 114 119 88 -26,0%
TOTAL 261 266 223 -19,2%
OCUPACIÓ MITJANA 2015 2016 2017
Xarxa Activa’t 90,2% 82,7% 107,3%
Centres de dia Aj. Vic 60,6% 57,8% 55,5%
CENTRES I PROGRAMES USUARIS OCUPACIÓ
Envelliment actiu Promoció autonomia Total
Total Xarxa Activa’t 99 36 135 107,3%
 Gurb 13 6 19 74,8%
 Olost 24 7 31 93,2%
 Sant Julià de Vilatorta 18 11 29 117,4%
 Santa Eugènia de B. 21 12 33 83,8%
 Sant Quirze de Besora 23 - 23 162,5%
Total Vic - 88 88 55,5%
 Vic - CdD Caputxins - 19 19 51,4%
 Vic - CdD Sant Jordi - 69 69 54,5%