Resultats d'activitat en els serveis a domicili

Per quart any consecutiu, tots els indicadors d'activitat en l'àmbit dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) presenten augments de dos dígits respecte l'any anterior. Això ha permès consolidar el model de treball de la Fundació i assolir els objectius d’activitat previstos.

En conjunt, hem atès 1.287 usuaris, un 12% més que l’any anterior, i hem prestat més de 95.700 hores de servei (+10%). Tot, amb un elevat grau de satisfacció dels usuaris, que puntuen el servei amb una mitjana de 8,4 sobre 10.

USUARIS ATESOS 2015 2016 2017 Var.
Atenció a la persona 761 925 1.002 8,3%
Serveis a la llar 187 224 285 27,2%
TOTAL 948 1.149 1.287 12,0%
HORES DE SERVEI 2015 2016 2017 Var.
Atenció a la persona 65.352 76.564 81.873 6,9%
 • SAD públic 62.576 72.377 78.911 9,0%
 • SAD privat 2.776 4.187 2.962 -29,0%
Serveis a la llar 8.505 10.254 13.880 35,3%
TOTAL 71.081 86.818 95.753 10,3%
ALTES I BAIXES 2015 2016 2017 Var.
Atenció a la persona Altes 283 387 423 9,3%
Baixes 115 181 209 15,0%
Serveis a la llar Altes 47 66 94 42,0%
Baixes 19 20 28 40,0%
TOTAL Altes 330 453 517 14,1%
Baixes 134 201 237 12,9%