Un equip professional en millora contínua

A la FADO treballem 118 professionals qualificades amb diferents perfils. Un equip interdisciplinari que ens permet donar la millor atenció i adequar el servei a les necessitats concretes de cada persona i de cada entorn familiar. La plantilla de FADO s'ha duplicat en els últims cinc anys i també ha millorat progressivament la seva estabilitat laboral, fins al punt que el percentatge de personal amb contracte indefinit a finals del 2017 ja voreja el 70%.

PLANTILLA 2015 2016 2017 Var.
Professionals 99 111 118 6,3%
Mitjana d’edat (anys) 42,4 42,8 43,6 1,8%
Estabilitat (contractes indefinits) 45,4% 51,4% 69,6% 35,4%
FORMACIÓ 2015 2016 2017 Var.
Hores impartides 1.410 1.487,5 2.132,5 43,3%
Alumnes participants 99 81 384 374%