Promoció, transparència i divulgació

En paral·lel al creixement de la seva activitat, la FADO manté una dinàmica de comunicació cada cop activa amb els seus grups d'interès: a nivell intern envers els seus professionals i, a nivell extern, amb les administracions públiques i amb la societat osonenca, en tant que són les seves dues principals fonts d'usuaris.

Web promocional

Al març es va posar en marxa la pàgina web de FADO, un canal de comunicació dissenyat per contribuir a promocionar l’entitat i a fer més visibles i accessibles els serveis que ofereix als ciutadans. En el primer mig any, es van publicar 20 notícies i es van registrar 3.402 visites i 553 usuaris únics.

Premsa

A través de l'activitat de gabinet de premsa, la FADO ha aparegut en 14 ocasions en premsa, ràdio i televisió. Destaquen, en especial, l’ampli reportatge publicat per El Punt Avui sobre el servei d'atenció domiciliària, en què es posa en valor la professió de gerocultora i la vocació i professionalitat de les integrants de FADO, així com les notícies sobre l'adjudicació de la gestió dels centres de la Xarxa Activa’t.

Captació de professionals

Entre maig i juny, es va dur a terme una campanya de publicitat per difondre les ofertes de treball de la FADO, gràcies a la qual es van incrementar de forma notable els currículums i sol·licituds de feina rebudes.

Intranet

Aquest 2017 s’ha estrenat la nova Intranet corporativa de FADO. Un nou canal que és alhora una potent eina de comunicació interna -en el primer mig any s’han publicat 67 notícies corporatives- i una plataforma que permet realitzar gestions laborals en línia, consultar la documentació o participar en grups de treball en xarxa.

SomFADO

Amb la publicació de tres nous números, aquest butlletí s'ha consolidat com una eina de comunicació interna de gran valor a l'hora de transmetre a les treballadores les informacions, notícies d'actualitat i objectius de la Fundació, així com millorar la cohesió, el coneixement mutu i el sentiment de pertinença.