Atenció domiciliària

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt d'activitats que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o de la seva família, arran d'una manca d'autonomia personal. La finalitat és promoure i mantenir aquesta autonomia: per això, la FADO ofereix paquets de serveis adaptats a les necessitats de cada persona i situació, amb els quals atendre les activitats bàsiques i domèstiques de la vida diària de l'usuari. Els serveis es presten els 365 dies de l'any i tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu i rehabilitador, si s'escau, així com de suport a les persones cuidadores.

 

Serveis d’ajuda a la persona

Suport a la llar

Tractaments i rehabilitació

Suport en les necessitats de la vida quotidiana: higiene, donar de menjar, mobilitzacions, ajudar a vestir-se, a llevar-se i anar al llit… Acompanyaments i passejos, compres, preparació dels àpats, bugada, organització i neteja de la llar, petit manteniment... Fisioteràpia, teràpia ocupacional, rehabilitació cognitiva, ajudes tècniques, assessorament per fer la llar més accessible…
   

Cures d'infermeria

Formació i orientació

Des de l'avaluació integral de la persona i el seu entorn, al control i administració de medicació, control de constants, cures, sondes, injeccions.… Formació i assessorament als familiars i a les persones cuidadores no professionals.