Una pedra angular de l'atenció comunitària

Ens complau presentar-vos la Memòria d'activitat i balanç social de la Fundació Assistencial d'Osona de l'any 2017. Al llarg d'aquest exercici, la FADO ha continuat la seva consolidació i referma el seu paper com a un dels agents importants al territori per afrontar els reptes relacionats amb les noves necessitats d'atenció de la població, vinculades amb el canvi demogràfic, l'envelliment i l'increment de les malalties cròniques.

El dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) és un sector en auge. Ho demostra l’important creixement que la FADO ha experimentat els darrers anys. El 2017 hem superat per primera vegada els 1.000 usuaris atesos en el SAD d'Atenció a la Persona i les 80.000 hores de servei. Són dades rellevants que reafirmen que el SAD és una de les pedres angulars de l'atenció comunitària, que ha de fer possible assolir el màxim possible el desig de les persones de romandre vivint a casa seva i en el seu entorn, mantenint del control sobre les seves pròpies vides i en la presa de decisions en el dia a dia.

El desenvolupament de serveis professionals que ajudin a les persones grans a assolir aquest desig és doncs totalment estratègic i inajornable, tenint en compte que, a més, contribueix a una millora de l'eficiència global i de la sostenibilitat dels sistemes sanitari i social. La concepció i el model d'atenció ha d'avançar per oferir un ventall de prestacions i serveis flexibles i diversificats, i treballar cada vegada més de forma compartida amb els altres agents que intervenen a domicili per fer possible una atenció realment integral i integrada.

Aquests són reptes que afrontem des de FADO. La primera línia estratègica de la Fundació és, precisament, la de desenvolupar estratègies per a programes d'atenció comunitària i durant el 2017 hem participat activament en el projecte comarcal d'atenció a la complexitat entre altres objectius.

És doncs un sector en expansió i amb excel·lents perspectives de futur que genera noves oportunitats per a gerocultores i treballadores familiars. Des de la institució fem un esforç molt important per posar en valor aquesta professió i consolidar el màxim possible les seves condicions laborals.

Aquesta visió avançada també es veu reflectida en els Serveis d'Atenció Diürna a diferents col·lectius de gent gran que gestiona la FADO, com els dos centres de dia de l'Ajuntament de Vic i la xarxa d'Espais Activa't del Consell Comarcal d'Osona, adaptats a les necessitats de cada municipi i que afavoreixen l'envelliment actiu i el manteniment de la població en el territori i en el seu entorn més proper i familiar.

Volem acabar expressant el nostre agraïment a tot l'equip humà que, amb el seu esforç i convicció, fa possible que aquesta institució continuï progressant i estigui cada vegada més present a la societat.