Resultats per línies d'activitat

La línia d'activitat del SAD d’Atenció a la Persona ha superat per primera vegada el miler d'usuaris i les 80.000 hores de servei. La meitat dels usuaris i un terç de les hores han correspost al SAD de tipus transitori, un servei contractat majoritàriament a l'alta hospitalària amb un alt valor afegit per als usuaris.

Per la seva banda, els serveis de Suport a les Activitats Domèstiques han incrementat en més d'un 27% el nombre d’usuaris i en més d’un 35% les hores de dedicació.

SAD ATENCIÓ A LA PERSONA USUARIS ATESOS HORES DE SERVEI
2016 2017 2016 2017
SAD Dependència 490 520 52.292 57.579
 C. Comarcal d’Osona 305 338 32.269 38.336
 Ajuntament de Manlleu 54 70 5.657 6.153
 Ajuntament de Vic 92 96 10.179 10.128
 Privats* 39 (11) 44 (16) 4.187 2.962
SAD Transitori / Preventiu 463 482 24.269 24.293
 C. Comarcal d’Osona 323 334 16.421 16.795
 Ajuntament de Manlleu 36 17 1.127 533
 Ajuntament de Vic 104 131 6.721 6.965
TOTAL 925 1.002 76.561 81.872
* Entre parèntesi, els usuaris exclusivament privats
SAD SERVEIS A LA LLAR USUARIS ATESOS HORES DE SERVEI
2016 2017 2016 2017
Centelles 19 23 758 1.023
C. Comarcal Osona 132 178 6.537 8.269
Manlleu 24 24 1.637 2.057
Ajuntament de Vic 49 50 1.321 1.914
TOTAL 224 285 10.254 13.880