← Altres notícies

Judit Roca Font serà la nova cap del servei d’urgències territorials d’Osona

Aquest dimarts s'ha presentat als professionals del CHV-FHSC i d'atenció primària la nova direcció única d'urgències territorials. Fins ara hi havia una cap de servei d'urgències a l'HUV i una direcció també a l'atenció continuada de primària. A partir de setembre, aquestes dues responsabilitats quedaran sota una única figura, la metgessa de família Judit Roca Font.

Judit Roca Font (Vic, 1975) tornarà al setembre al Consorci Hospitalari de Vic per posar-se al capdavant del Servei d'Urgències Territorials d'Osona. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UAB, la Dra. Roca va especialitzar-se com a metgessa de família al CHV (2004-2007) i posteriorment entre els anys 2010 i 2016 hi va treballar com a adjunta i coordinadora del Servei d'Urgències i cap de la base SEM del CHV.

Roca ha compaginat sempre tasques assistencials pròpies de la seva formació especialitzada amb tasques de coordinació, lideratge i gestió. Actualment, és la directora de l'ACUT Osona (ubicat al CAP Osona) i també directora de l'ACUT Bages-Berguedà. Entre els anys 2018 i 2020 va ser directora d'Atenció Primària del CIS Cotxeres i va ser responsable assistencial del Consultori Bayés de Vic entre els anys 2016 i 2018.

Recuperació el model pioner de gestió integrada de les Urgències

La recuperació de la porta única d'entrada a urgències, com ja existia abans de la pandèmia, es va començar a gestar a l'Hospital Universitari de Vic, coincidint amb l'inici de les obres de reforma de tota l'estructura de l'edifici d'urgències. En el seu moment, els professionals van fer aportacions de com havien de ser les obres per a acollir el nou servei, i ara, es vol fer el mateix a l'hora d'acordar com treballarà aquest nou servei. La voluntat és millorar el model a partir de l'experiència que se'n té. "És important que anem tots junts i construïm models atractius, amb una nova mirada i un nou model d'atenció que hem de construir entre tots", apuntava Núria Prat, gerent de l'ICS Catalunya Central.

La necessitat de buscar un relleu a la direcció d'urgències de l'hospital va fer plantejar la possibilitat d'unificar la direcció en una sola persona i fer un pas més en la voluntat de treballar per a un model únic de les urgències a Osona. De manera que, la direcció d'Osona del Servei Català de la Salut, conjuntament amb la gerència del Consorci Hospitalari de Vic i la gerència de l'ICS Catalunya Central han presentat als professionals la nova cap d'aquest servei, la Judit Roca.

La presentació s'ha dut a terme en diferents reunions que han permès posar l'èmfasi en el treball que es fa per a recuperar i millorar el model d'urgències territorials. A les reunions s'ha anunciat la creació de grups de treball que permetin abordar com treballarà aquest servei en diferents àmbits com ara els sistemes d'informació. Tal com ha explicat la gerent del CHV-FHSC, Sara Manjón, "amb aquest projecte de clau territorial treballem per garantir la continuïtat assistencial, l'alta resolució i la voluntat de posar sempre el pacient al centre de l'assistència".

Enfortir la xarxa sanitària i social de forma integrada per donar una resposta adequada i efectiva a les necessitats dels ciutadans és un dels nostres reptes, tal com recull el Pla Estratègic 2023-2026 conjunt entre el CHV-FHSC-SAS. Potenciar les aliances amb altres centres i millorar el treball integrat i coordinat amb l'Atenció Primària són alguns dels objectius del Repte 1.

Un sistema pioner i que es va consolidar com un model de referència a Catalunya

L'any 2008, Osona va ser pionera a Catalunya a implantar un model de gestió integrat de les urgències, conjunt entre l'atenció especialitzada d'aguts, que presta el Consorci Hospitalari de Vic, i l'Atenció Primària, a càrrec de l'Institut Català de la Salut, amb la voluntat de millorar l'atenció urgent als ciutadans de la comarca. La concentració de totes les urgències nocturnes en un únic punt d'atenció ubicat a l'Hospital va demostrar ser un sistema organitzatiu assistencial efectiu i eficient, i amb un resultat molt satisfactori tant per part dels pacients com a nivell de qualitat i de cobertura assistencial.