← Altres notícies

Què aporta l'experiència del pacient en la prestació de serveis?

El Consorci Hospitalari de Vic ha estat convidat a inaugurar la VIII edició del Congrés d'Experiència de Pacient, l'esdeveniment de referència sobre la matèria, del qual acollirem la primera sessió satèl·lit i presentarem alguns dels nostres projectes com el Neix a Osona.

L'experiència de pacient és un element cabdal a l'hora de considerar el valor que s'afegeix en la innovació de serveis de salut. En col·laboració amb l'Observatori de l'Experiència de Pacients de l'Hospital Clínic Barcelona discutirem quins factors són claus a considerar en aquesta definició i es presentaran casos d'èxit que ho recolzin com el projecte "Neix a Osona" que s’està desenvolupant al Consorci Hospitalari de Vic.

Vic acull la primera sessió satèl·lit del congrés, titulada L'experiència de pacient en la millora del valor assistencial: Casos d'èxit, que tindrà lloc el dimarts 19 de setembre a les 13h, de forma telemàtica. Per part del CHV hi participaran la cap d'Estratègia Ciutadana i Comunicació, Íngrid Casasús, i la cap de Ciutadania i Atenció a l'Usuari, Núria Palou.

Al Consorci Hospitalari de Vic estem compromesos en oferir una atenció integral de les persones i el seu entorn, basada en la millora de la seva experiència i les decisions compartides amb els professionals. De fet, aquest és el tema central del repte 4 del nostre Pla Estratègic 2023-2026.

Consulta el programa de la sessió clínica

  • 13.00 - Presentació. Íngrid Casasús, cap d'Estratègia Ciutadana i Comunicació del Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic.
  • 13:05 - L'experiència de pacient: el valor com a forma d'innovació en la prestació de serveis. Dr. Joan Escarrabill, Observatori de l'Experiència de pacients Clínic Barcelona.
  • 13:20 - El món real:

● Millora de l'experiència de pacients amb endometriosi. Sra. Anne-Sophie Gresle, Observatori de l'Experiència de pacients Clínic Barcelona.

● Projecte "Neix Osona". Sra. Núria Palou, cap de Ciutadania i Atenció a l’Usuari. Consorci Hospitalari de Vic.

  • 14:00 - Torn obert de paraules.