← Altres notícies

Dia Mundial del Delírium

El 14 de març, amb motiu del Dia Mundial del Delírium, l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i l'Hospital Universitari de la Santa Creu impulsaran una sèrie d'accions de sensibilització per millorar la informació sobre aquesta síndrome confusional aguda.

El Delírium és un deteriorament ràpid i reversible de la funció cognitiva que desenvolupen un de cada quatre pacients hospitalitzats d'edat avançada. Aquesta síndrome es caracteritza per provocar episodis de desorientació, somnolència, agitació i ocasionalment presència d'al·lucinacions i/o ideació delirant. Entre les causes que el provoquen hi poden haver malalties agudes, lesions traumàtiques, cirurgies i efectes adversos de fàrmacs.

A la Unitat Geriàtrica d'Aguts es realitza la detecció del Delírium a l'ingrés mitjançant l'escala CAM. L'any 2017, un 21,88% dels pacients van presentar diagnòstic de Delírium en aquest procés.

Malgrat ser una síndrome reversible, una vegada s'ha patit hi ha risc de que la reserva cognitiva del pacient baixi i pugui tenir una pitjor recuperació de la malaltia, alhora que augmenta la probabilitat d'institucionalització, aparició de demència o mortalitat. Per aquesta raó, la prevenció és molt important a través de mesures no farmacològiques i, un cop s'ha esdevingut l'episodi, s'han d'aplicar diverses accions recomanades per tal de minimitzar-ne els efectes.

Les intervencions orientades a prevenir i/o minimitzar l'aparició del Delírium inclouen:

  • Promoure l'orientació.
  • Minimitzar els dèficits sensorials.
  • Aplicar mesures ambientals orientades a disminuir la hiperestimulació (reduir soroll, adequar el to de veu...).
  • Aplicar mesures físiques (control del dolor, mobilització, garantir hidratació, disminuir la instrumentalització i els procediments que no aporten valor afegit a la situació del pacient...).
  • Promoure el descans nocturn.
  • Realitzar acompanyament del pacient.
  • La subjecció del pacient sempre ha de ser l'últim recurs i no és gens recomanable l'ús rutinari de fàrmacs.

Durant el Dia Mundial del Delírium, a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i a la UGA (unitat 6:2) de l'HUV es farà difusió d'aquest trastorn a través de material gràfic i suport informatiu: es penjaran cartells i els professionals portaran targetons identificatius de la campanya i repartiran tríptics a les famílies per tal de sensibilitzar i conscienciar del problema.