Consorci Hospitalari de Vic

Responsabilitat social

Promoció de la salut

|Text alternatiu|

Hospital promotor de la salut

Des de l'any 2012, el CHV forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut, organització que està integrada a la xarxa internacional Health Promoting Hospitals, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut. Un hospital promotor de la salut s'implica activament en la difusió d'estils de vida saludables entre la població a la que atén, així com entre els seus professionals. Les principals línies de treball s'orienten especialment a les malalties cròniques, difonent consells de salut, aplicant sistemes de detecció precoç o alentint la seva evolució, així com desenvolupant projectes d'educació sanitària, dirigits a apoderar el pacient i la seva implicació en la millora dels resultats en salut.

A nivell intern, el Grup de Prevenció i Promoció de la Salut (PIPS) és la comissió multidisciplinària que assessora al CHV en aquest tipus d'activitats al territori i en fa seguiment. Aquest grup treballa estretament amb la Comissió de Salut Pública d'Osona i es coordina amb la Comissió Territorial de PIPS, en què participen les institucions sanitàries d'Osona i que gestiona el portal de salut Allloro.

Hospital sense fum

El consum de tabac és la principal causa principal evitable de mort al món. Conscients d'això, des del 2002 el CHV forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum. Des de fa més d'una dècada treballem per dissenyar, desplegar i avaluar els resultats d'un model capaç de garantir un hospital lliure de fum, basat en els estàndards de qualitat de la Global Network for Tobacco Free Health Care Services. El 2013 vàrem donar un pas endavant en aquest compromís, sumant-nos a la iniciativa de la Xarxa Europea d'Hospitals Lliures de Fum, perquè estem convençuts tant de la importància que no es fumi en un centre sanitari, com del rol exemplar que tenen les organitzacions sanitàries i assistencials a l'hora de reduir el consum de tabac entre els seus professionals i els seus pacients.

Què fem?

Recordeu que deixar de fumar és una realitat a l'abast de tothom qui s'ho proposi, i que un hospital sense fum és un hospital millor per a tothom. Ajudeu-nos a aconseguir-ho!

Per a més informació i per obtenir consells per deixar de fumar, podeu consultar l'apartat "Deixar de fumar" del Canal Salut.