Consorci Hospitalari de Vic

Responsabilitat social

Sensibilització

Més enllà dels aspectes ètics, professionals i de qualitat que són el fonament de la nostra activitat, al Consorci Hospitalari de Vic vetllem perquè es respectin els drets i les preferències de totes les persones amb les que ens relacionem: no únicament des de la condició de pacients o de treballadors, sinó de manera integral com a persones.

Drets i deures dels ciutadans

La Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària recull prop de cent drets i deures estructurats en deu grans àmbits. Aprovada pel Departament de Salut, la Carta s'inspira en el nostre model sanitari que situa les persones com a element central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d'igualtat i dignitat de les persones, d'accés a la informació i de compromís cívic com a eixos vertebradors. Hi destaquen el dret a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre temps d'espera en atenció sanitària, a planificar les decisions anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial, entre d'altres. Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris.

Carta de Drets i Deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

Resum de la Carta de Drets i Deures

Garantint la igualtat i la no-discriminació LGBTI

El dret a la igualtat i a la no-discriminació és fonamental en salut. Per això, al Consorci Hospitalari de Vic impulsem la formació sobre la perspectiva de gènere i la importància d'oferir al col·lectiu LGBTI una atenció sanitària en condicions d'igualtat. La finalitat és donar eines i sensibilitzar els nostres professionals perquè duguin a terme les seves tasques d'acord amb la Llei 11/2014, que promou la garantia dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i l'erradicació de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Si teniu qualsevol dubte o si en alguna ocasió considereu que no s'ha respectat algun d'aquests drets en el marc de l'atenció rebuda, podeu comunicar-ho a la Unitat d'Atenció al Ciutadà.

Protocol per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya

Alfabetització en salut per una informació 100% accessible

Fulls informatius, continguts web, vídeos, la retolació dels centres… Tots els nostres continguts dirigits als pacients són dissenyats de manera conjunta per periodistes especialitzats i per professionals sanitaris, d’acord amb els estàndards de Health Literacy (Alfabetització en salut) que promou la Xarxa Catalana d'Hospitals Promotors de la Salut (HPH Catalunya) Aquests estàndards garanteixen que la informació sobre salut és accessible i comprensible per a tots els usuaris, alhora que permet la seva consulta a persones amb diferents graus de discapacitat motriu, visual i/o auditiva. A més, els canals en línia del Consorci Hospitalari de Vic segueixen els estàndards W3C, els quals permeten una millor experiència per a tots els usuaris, amb llocs web més accessibles a més persones i que funcionen amb qualsevol dispositiu. Periòdicament, tots els nostres materials i canals de comunicació són revisats per experts de la HPH Catalunya, l’ONCE i l’ADFO per garantir la seva completa accessibilitat i introduir-hi millores.

Accessibilitat

Protecció de dades de caràcter personal

Al CHV tenim una especial cura a l'hora de tractar les dades personals dels nostres usuaris i pacients. Per això, vetllem de manera activa perquè, en el seu dia a dia, totes les persones que treballen a la nostra institució facin un ús de les vostres dades sempre correcte, responsable i adequat a les necessitats. Tractem les dades dels pacients com els tractem a ells: amb cura, professionalitat i respecte, per garantir sempre la seva privacitat. A continuació, podeu conèixer en detall com tractem les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A més, us expliquem com podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, exercir els drets en matèria de protecció de dades i resoldre tots els dubtes que us puguin sorgir en aquest àmbit.

Protecció de dades de caràcter personal