Consorci Hospitalari de Vic

Responsabilitat social

|Text alternatiu|

Com entitat pública de salut, la Responsabilitat Social està en l'essència de la nostra activitat. A més, des de fa dues dècades treballem, de manera estratègica, per anar més enllà: per ser ambientalment sostenibles, per contribuir amb el territori, per promoure una ocupació estable i de qualitat, per garantir la igualtat, per generar coneixement a través de la docència, la formació i la recerca… Perquè els objectius que tenim com a institució sempre passen, també, per tenir cura i aportar valor al nostre entorn.

Els resultats de la nostra activitat de responsabilitat social es recullen a la memòria anual i són verificats externament.

El diàleg amb els nostres grups d'interès és el camí que ens permet aportar valor, reorientar la nostra entitat i establir una estratègia adequada a les necessitats tant actuals com futures.