Consorci Hospitalari de Vic

Protecció de dades

Al Consorci Hospitalari de Vic (CHV) tenim una especial cura a l’hora de tractar les dades personals dels nostres usuaris i pacients. La informació personal és exclusivament vostra. Per això, vetllem de manera activa perquè, en el seu dia a dia, totes les persones que treballen a la nostra institució facin un ús de les vostres dades sempre correcte, responsable i adequat a les necessitats. Tractem les vostres dades com us tractem a vosaltres: amb cura, professionalitat i respecte, per garantir sempre la vostra privacitat.

A continuació, podeu conèixer en detall com tractem les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A més, us expliquem com podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, exercir els drets en matèria de protecció de dades i resoldre tots els dubtes que us puguin sorgir en aquest àmbit.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals som:

Delegat de Protecció de Dades

D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), comptem amb un Delegat de Protecció de Dades que coordina, dóna suport i controla el compliment d’aquesta normativa a la nostra institució. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat, un escrit a l’adreça C/ Francesc Pla 'El Vigatà', 1, de Vic (CP 08500), o per telèfon al 935532642.

Principals tractaments de dades que realitzem

ASSISTÈNCIA
Finalitat Gestió clínica i assistencial per a la prestació de l’atenció sanitària i social als usuaris i pacients.
Tipus de dades Identificatives, protegides, de salut, personals i socials.
Interessats Ciutadania i pacients.
Es consideren col·lectius vulnerables en el tractament d’aquestes dades els menors 16 anys, les víctimes de violència de gènere, els ancians, els presos o expresidiaris, els pacients i les persones amb discapacitats.
Període de conservació 10 o més anys
Cessió a tercers Centres sanitaris, registres públics, entitats asseguradores, Seguretat Social, cossos de seguretat i administracions públiques.
Encarregats de tractament Prestació ordinària de serveis. Serveis informàtics. Custòdia externa. Digitalització de serveis.
Mesures de seguretat Document MS Fitxer Usuaris CHV i SISO
Base legal Normativa catalana, espanyola i europea. Article 9.2.h) del RGPD.
PERSONAL
Finalitat Contractació laboral. Gestió de nòmines. Prevenció i promoció de la salut dels treballadors. Control d’accessos. Control horari.
Tipus de dades Identificatives, protegides, econòmiques, professionals, acadèmiques i infraccions.
Interessats Empleats, demandants d'ocupació i estudiants.
Període de conservació 10 o més anys
Cessió a tercers Administració tributària. Col·legis professionals. Seguretat Social. Sindicats.
Encarregats de tractament Serveis informàtics. Activitats formatives. Digitalització de serveis. Assessorament legal. Gestora del pàrquing.
Mesures de seguretat Document MS Fitxer de Recursos Humans del CHV
Base legal Normativa catalana, espanyola i europea. Article 6.1.b) del RGPD.
RECERCA
Finalitat Investigació científica i històrica.
Tipus de dades Identificatives, de salut i personals.
Interessats Ciutadania i pacients. Els pacients es consideren col·lectius especialment vulnerables en el tractament d'aquestes dades.
Període de conservació 10 o més anys
Cessió a tercers Aquestes dades no se cedeixen a tercers excepte que així es faci explícit a l’hora de sol·licitar-les.
Encarregats de tractament Prestació ordinària de serveis. Serveis informàtics.
Base legal Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre. Article 6.1.a) del RGPD.
ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT
Finalitat Gestió econòmica.
Tipus de dades Identificatives, econòmiques, financeres, d'assegurances, transaccions, comercials i infraccions.
Interessats Usuaris-clients, representants legals i proveïdors.
Període de conservació 5 anys.
Cessió a tercers Administració tributària.
Encarregats de tractament Serveis informàtics. Custòdia externa.
Mesures de seguretat Document MS Administració i Comptabilitat
Base legal Normativa catalana, espanyola i europea. Article 6.1.b) del RGPD.
VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Disposar d'imatges enregistrades en l'àmbit dels edificis del CHV per a la seva posterior visualització, si s'escau.
Tipus de dades Imatge, identificatives i personals.
Interessats Empleats, ciutadania i pacients. Els pacients es consideren col·lectius especialment vulnerables en el tractament d'aquestes dades.
Període de conservació Màxim 1 mes, d'acord amb la Guia de Videovigilància de l'AEPD.
Cessió a tercers Forces i cossos de seguretat.
Encarregats de tractament Serveis informàtics.
Base legal Normativa catalana, espanyola i europea. Article 6.1.e) del RGPD.

Registre complet d’activitats de tractament (RAT) de dades

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan us sol·licitem dades per tramitar una determinada acció, us informarem del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no faciliteu les dades obligatòries, no serà possible tramitar la vostra sol·licitud.

Quins són els vostres drets i com els podeu exercir?

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos, realitzar una portabilitat i limitar el tractament que es fa de les vostres dades personals. Quan aquest tractament estigui basat en el vostre consentiment previ, podreu revocar l'autorització que vàreu donar en qualsevol moment.

Podeu exercir els drets en relació amb les vostres dades personals:

La sol·licitud sempre haurà d'anar acompanyada de la fotocòpia (impresa o com arxiu adjunt) del vostre DNI, passaport o document legal vàlid que us identifiqui.

Us informarem sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes. En cas de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant-vos de l'ampliació del termini dins el primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control competent.

Canvis en matèria de Protecció de Dades

Qualsevol canvi a nivell de Protecció de Dades us serà comunicat a través d'aquesta pàgina i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa. El CHV es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present informació a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.