Comitè d'Ètica Assistencial

El Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) del Consorci Hospitalari de Vic és un òrgan consultiu, al servei de ciutadans i professionals, per orientar la seva actuació en els conflictes ideològics i morals que pot generar la pràctica clínica. El seu principal objectiu és afavorir que les activitats que es duen a terme al Consorci es facin dins el marc del respecte a la dignitat de les persones i els drets humans.

De composició multidisciplinària, el CEA vol ser respectuós amb els diferents corrents de pensament ètic. La voluntat dels seus membres és ajudar en les decisions difícils. En cap cas pretén substituir la capacitat de decisió dels ciutadans o els professionals. Per això, els seus consells i recomanacions no seran vinculants, i sempre respectaran les opcions dels qui demanin assessorament.

Què fem?

El CEA assessora els usuaris dels serveis del Consorci, malalts o no, els seus familiars i els professionals encarregats de la seva assistència, en els conflictes ideològics i morals que puguin produir-se en la pràctica diària. També ajuda a identificar i orientar l'actuació en situacions habituals que plantegin dilemes ètics, i promou la formació en bioètica dels professionals del Consorci. No correspon al CEA immiscir-se en les peticions o reclamacions professionals o sindicals, ni en les relatives a l'organització interna de la institució, tot i que pot proposar accions de millora en aspectes relacionats amb l'activitat assistencial.

Principals àmbits d'assessorament:

Qui pot consultar el CEA?

Reglament de règim intern del Comitè d'Ètica Assistencial

Carta de Drets i Deures dels Ciutadans en relació a l'atenció sanitària

Com demanar assessorament?

La sol·licitud de consulta es pot fer verbalment o per escrit a qualsevol membre del Comitè d'Ètica Assistencial, per correu electrònic a l'adreça comiteetica(ELIMINAR)@chv.cat o directament omplint el següent formulari:

* Els camps són obligatoris