Consorci Hospitalari de Vic

Informació i tràmits

Preguntes freqüents

|Text alternatiu|

Puc tenir un llit per a l'acompanyant?

L'Hospital ofereix als acompanyants dels pacients ingressats la possibilitat de disposar d'un llit en la mateixa habitació, durant una o més nits. L'oferiment d'aquest servei depèn de la disponibilitat de llits lliures en el moment de l'ingrés, i el cost és a càrrec del pacient/familiar.

Butaques per a l'acompanyant

Les habitacions estan equipades amb butaques per millorar el confort dels pacients i ajudar també a la comoditat dels acompanyants, doncs permeten seure-hi i també reclinar-les per dormir. El seu ús és totalment gratuït.

Televisor i telèfon

Totes les habitacions disposen de telèfon i aparell de televisió. Funcionen amb targetes recarregables que podeu adquirir a les màquines dispensadores situades a les plantes 0, 1 i 6 de l’Hospital Universitari de Vic i a la planta baixa de l’Hospital de Manlleu. En cas d'averia o dificultat, truqueu al 8888 (trucada gratuïta des del telèfon de l'habitació) o al 669 204 020.

Cafeteria

Els hospitals disposen de serveis de cafeteria i restaurant per als acompanyants, familiars i amics. Únicament el pacient pot menjar a l'habitació.

Em donaran justificants?

Podem facilitar-vos un justificant per a la vostra empresa en tots els tipus d'assistència: ingressos, visites, hospital de dia... Al justificant indiquem que el pacient ha estat atès a l'hospital. Ho podeu sol·licitar al personal administratiu que us atengui.

Puc tramitar la baixa d’incapacitat temporal des del mateix hospital?

Els pacients i familiars poden tramitar la baixa per incapacitat temporal (IT) a l'hospital les primeres 72 hores durant el període del seu ingrés. És molt important que es realitzi la tramitació de la baixa mentre el pacient estigui ingressat, ja que un cop el pacient sigui donat d'alta no es podrà realitzar aquest tràmit.

Tramitació de la baixa laboral

No recordo quan tinc una visita, prova o intervenció, o voldria canviar el dia

Podeu consultar quan teniu programada una visita o prova, la data assignada per una intervenció, i també sol·licitar un canvi de data:

Com puc modificar o afegir dades al meu expedient?

L’adreça, el telèfon, el correu-e i altres dades de de filiació són de gran importància per facilitar el contacte entre els pacients i l'hospital. Per això, hem de ser rigorosos en el moment de la seva captura i en la seva modificació. Podeu fer-ho de les següents maneres:

Quins són els meus drets com a usuari dels serveis sanitaris?

Al Consorci Hospitalari de Vic vetllem perquè es respectin els vostres drets i les vostres preferències en qualsevol circumstància: no únicament des de la condició de pacients, sinó de manera integral com a persones.

Si teniu qualsevol dubte o si en alguna ocasió considereu que no s’ha respectat algun d’aquests drets en el marc de l’atenció rebuda, podeu comunicar-ho a la Unitat d’Atenció al Ciutadà.

Com puc saber quin grau de discapacitat m’ha estat assignat?

Aproximadament un mes després que us hagueu visitat amb el Servei de Valoració de la Discapacitat, rebreu una carta al vostre domicili notificant la resolució. També podeu demanar informació als Serveis Socials del vostre centre d’atenció primària (CAP) o a l'Oficina del Departament de Benestar i Família de Vic.

Quan em poden derivar a un hospital d'un nivell d’especialització superior?

La derivació a un hospital de nivell superior es decideix sempre seguint el criteri clínic, quan la persona necessita rebre algun tipus d'assistència que, per la seva complexitat, tècnicament no se li pot prestar al nostre centre.